piątek, 20 grudnia 2013

Квітник / Kwietnik

В Кракові в засаді не спосіб розпізнати яку маме пору року. З огладу на кольористику можна єй назвати пором шаро-буром. На щастя од видоків за вигладом одтігат ня видок квітника, на котрим росльини не звертают уваги на погоду і зеленят ся. Найвеце шмарят ся в очи солянум- рослина о яскраво помараньчових кульках, котрих свіжий колір зістал мойом гнесьніом інспірацйом. 
***
W Krakowi w zasadi ne sposib rozpiznaty jaku mame poru roku. Z ohladu na kolorystyku można jej nazwaty szaro-burom. Na szczastja od wydokił za wyhladom odtihat nia wydok kwitnyka, na kotrym poslyny ne zwertajut uwahy na pohodu i zeleniat sia. Najwece szmarjat sia w oczy solanum- roslyna o jaskrawo pomaranczewych kulkach, kotrych swiżyj kolir zistał mojom hneśniom inspiracjom.
***

W Krakowie w zasadzie nie sposób rozpoznac jaką mamy porę roku. Ze względu na kolorystykę możnaby ją nazwać porą szaro-burą.
Na szczęście od widoku za oknem odciąga mnie widok kwietnika, na którym rośliny nie zwracają uwagi na pogodę i zielenią się. Najbardziej odznacza się na tym tle solanum- roślina o jaskrawo pomarańczowych kulkach, której świeży kolor został moją dzisiejszą inspiracją :)

Помішалам сочисту помараньчеву спідничку з блузком в акварелови взори. До того кропля туркусу в формі бранзолетки і черевикіл.
***
Pomiszałam socystu pomaranczewu spidnyczku z bluzkom w akwarelowy wzory. Do toho kropla turkusu w formi branzoletky i czerewykił.
***

Pomieszałam soczytą pomarańczową spódniczkę z bluzką w akwarelowe printy. Do tego kropla turkusu w formie bransoletki i butów. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz