poniedziałek, 30 grudnia 2013

Одіня Сьвяточне / Odzienie Świąteczne

Хибал для вшитких сьвята то винятковий час. Останіо нашлам стару знимку, як стою з мамом під церквом в Панкній, а в руці тримам велкій подарок од Святого Миколая :)
***
Chybal dla wszytkych świata to wyniatkowyj czas. Ostanio naszłam staru znymku, jak stoju z mamom pid cerkwom w Panknij, a w ruci trymam welkyj podarok od Światoho Mykołaja :)
***
Chyba dla wszytkich święta to wyjątkowy czas. Ostatnio znalazłam stare zdjęcie, na którym stoję z mamą pod cerkwią w Pętnej, trzymając wielki prezent od Świętego Mikołaja :)  

Покла што, о такій зимі як на тій знимці можн си лем помарити, але має то тіж своі плюси- той вишиваний плащик не надаєт ся на велки морози, а тепер буде в сам раз!
*** 
Pokla szto, o taki zymi jak na tij znymci można sy lem pomaryty, ale maje to tiż swoi plusy- toj wyszywanyj płaszczyk ne nadajet sia na welky morozy, a teper bude w sam raz!
***
Jak narazie, o takiej zimie jak na tym zdjęciu można sobie tylko pomarzyć, ale ma to też swoje plusy- ten wyszywany płaszczyk nie nadaje się na wilkie mrozy, a teraz będzie w sam raz!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz