środa, 6 sierpnia 2014

Што нового на Лемковині? / Co nowego na Łemkowszczyźnie?

В знаній Австралійскій капелі The Broken Needles грє лемко Нестор Романик, а же файні грають то можете сой пустити іх пісню яко тло до далшого читаня поста з нюсами.
***
W znanej australijskiej kapeli The Broken Needles gra łemko- Nestor Romanyk, a że fajnie grają to możecie sobie puścic ich piosenkę jako tło muzyczne do dalszego czytania posta z niusami.

В Бортним вродил ся бычок, котрий виглядат як панда:
***
W Bartnym urodził się byczek, który wygląda jak panda: 

На Ватрі в Ждині зас спіткали ся ріжни поколіня Лемків
***
Na Watrze z Zdyni znowu spotkały się różne pokolenia Łemków

Перед ватром одбил ся райд, з котрого знимки даколи тіж опублікую...
***
Przed Watrą odbył się rajd, z którego zdjęcia też kiedyś opublikujemy...


Медже книжками кухарскима нашлам барс гарну картку почтову
***
Między książkami kucharskimi znalazłam bardzo ładną kartkę pocztową
В котрій нашлам перепис на тісточка од тети Дорки з Гамерики- для того хто його одшифрує в цілости, перевиджена нагорода!
***
W której znajduje się przepis na ciasteczka, od cioci Doroty z Ameryki- dla tego, kto go w całości odszyfruje przewidziana nagroda!

Крім того офіцяльні трває сезон квашиня огірків
*** 
Prócz tego oficjalnie trwa sezon kiszenia ogórków

Знана хижа моди Giambattista Valli в своєй осінніой колекцйі виразні заінспірувала ся нашим постом <Ola la!> і біли креацйі получила з мотивом стокроток.
***
Znany dom mody Giambattista Valli w swojej jesiennej kolekcji wyraźnie zainspirował się naszym postem <Ola la!> i białe kreacje połączył z motywem stokrotek.
А над Маластовом перешла буря, котра од інших різнила ся в сумі лем тим, же удало ся мі зробити знимку перунови.
***
A nad Małastowem przeszła burza, która od innych różniła się tylko tym, że udało mi się zrobic zdjęcie błyskawicy.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz