wtorek, 19 sierpnia 2014

Пси, коти і інши звіраки / Psy, koty i inne zwierzakiШукаш правдивой, безварунковой дюбови а не можеш єй найти? А глядалєс в схрониску для звірят? 
Кожного дня сотки вишмарених звіраків чекают на когоси хто іх пригорне, дуже з них юж старих і схоруваних, але не тратят надійі же дахто посвятит ім кус уваги. 
***
Szukasz prawdziwej, bezwarunkowej miłości i nie możesz jej znaleźć? A szukałeś w schronisku dla zwierząt?
Każdego dni setki wyrzuconych zwierzaków czekają na kogoś, kto je przygarnie, wiele z nich już starych i schorowanych, ale nie tracą nadziei na to, że ktoś poświęci im trochę uwagi.Увага порадник для дівчат!
***
Uwaga poradnik dla dziewczyn!

Длячого пес є ліпший од хлопа:
- чулас повіджиня "вірний як пес"? Но власні! Кінец пилнуваня ци твій любий не обзерат ся за іншима бабами. Пес буде твій і нікого веце!
- пес мобілізує до штоденних спацерів, а кілограми спадают сами
- зіст вшитко што му наложиш до миски -найвекшу паціариґу зіст зо смаком і іщи подякує
- в сумних хвилях все приде тя потішити і полизати по стопах :)
***
Dlaczego pies jest lepszy od chłopca:
- słyszałaś powiedzenie "wierny jak pies"? No właśnie! Koniec pilnowania, czy twój luby nie ogląda się za innymi kobietami, pies będzie twój i tylko twój!
- pies mobilizuje do codziennych spacerów, a kilogramy spadają same!
-zje wszystko co mu nałożysz do miski. Największą paciarygę zje ze smakiem i jeszcze podziękuje!
- w smutnych chwilach zawsze przyjdzie cię pocieszyć i polizać po stopach
:)
Длячого кіт є ліпший од хлопа?
- буде ся до тебе ласил не лем коли буде дашто хтів
- в холодни вечери все можна ся до ніого притулити албо скористати з піого як з пари шкарпеток (мій кіт барс любит лігати си на стопах)
- мручиня кота ділат реляксуячо
- можна си в його товаристві полежати без обав же загнат тя до роботи!
***
Dlaczego kot jest lepszy od chłopca:
- będzie się do ciebie łasił nie tylko gdy będzie czegoś chciał
-w chłodne wieczory zawsze można się do niego przytulić, albo skorzystać z niego jak z pary skarpetek (mój kot bardzo lubi leżeć na stopach)
-mruczenie kota działa relaksująco
-można sobie w jego towarzystwie poleżeć bez obaw, że cię zagna do roboty!


Увага порадник для хлопців!
***
Uwaga poradnik dla chłopców!

Длачого пес є ліпший од баби:
- кінец з візитами у юбільерів і в квяціарнях, старчит му кіст за пару ґроши і юж буде щасливий!
- не нарікат же розмітуєш лахи по підлозі, ани же за мало зарабляш
- все чекат на тебе з усміхом і піднесеним гвостом, нигда з валком або інчом авантуром
- на спацері з псом латвіше підорвати дівчата, котри з регули розчуляют ся над звіраками :)
***
Dlaczego pies jest lepszy od dziewczyny:
-koniec z wizytami u jubilerów i w kwiaciarniach, starczy mu kość za parę groszy i już będzie szczęśliwy!
-nie narzeka że rozrzucasz ubrania na podłodze, ani że za mało zarabiasz
-zawsze czeka na ciebie z uśmiechem i podniesionym ogonem, nigdy z wałkiem albo inną awanturą
-na spacerze z psem łatwiej poderwać dziewczęta, które z reguły rozczulają się na widok psa


Длячого кіт є ліпший од баби:
- не потрібує сідіти годину в тоалеті жеби добрі виглядати
- о увагу допоминат ся простим словом "мяу" а не фохами
- не перешкаджат му же не вмієш варити і купуєш му пушки з супермаркету
- є забавни і можеш ся з ніого сміяти до розпуку а он ся не образит!
***
Dlaczego kot jest lepszy od dziewczyny:
- nie musi siedzieć godzinę w toalecie żeby dobrze wyglądać
-o uwagę dopomina się prostym "miau" a nie fochami
-nie przeszkadza mu że nie umiesz gotować i kupujesz mu puszkę z supermarketu
-jest zabawny i możesz się z niego śmiać do rozpuku, a on się nie obrazi!Памятай же нерасови звіраки кохають так само, а може навіт кус веце як расови з родоводом. Додатковим плюсом адоптуваня пупіля зо схрониска є то, же відомо які має характер і можна го допасувати до свого :) 
***
Pamiętaj, że nierasowe zwierzaki kochają tak samo, a może nawet troszkę więcej niż te z rodowodem. Dodatkowym plusem adopcji pupila ze schroniska jest to, że wiadomo już jaki ma charakter i można go dopasować do swojego :)

При нагоді припоминаме о акцйі гляданя хижи для Чеслава!
***
Przy okazji przypominamy o akcji szukania domu dla Czesława!

https://www.facebook.com/events/1517318471837320/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz