niedziela, 2 sierpnia 2015

Рослини в хижи / rośliny w domu


При уряджаню мешканя часто забиваме о рослинах. Застанавламе ся, де поставити канапу, а де регал на книжки, але не береме під увагу місця дла папротки ци кактуса. Аджек рослини то барс важний елемент мешканя, котри поправлає настрій, але передо вшитким, фільтрує повітря. Підчас фотосинтези повітря єст очищане з надміру двутленку угля, але тіж з некотрих шкодливих субстанції як бензен, толуен, формалдехид, амоняк.
 ***
Przy urządzaniu wnętrz często zapominamy o roślinach. Zastanawiamy się gdzie postawić kanapę a gdzie regał na książki, ale nie bierzemy pod uwagę miejsca dla paprotki czy kaktusa. Tymczasem rośliny to bardzo ważny element wnętrza, który poprawia nastrój, ale przede wszystkim filtruje powietrze. Podczas procesu fotosyntezy powietrze jest oczyszczane z nadmiaru dwutlenku węgla, ponadto rośliny oczyszczają powietrze z niektórych groźnych substancji takich jak benzen, toluen, formaldehyd, amoniak. 
***
In the world of interior design, plants are often forgotten. We wonder where to put the sofa and bookcase but what about the fern or cactus? Plants are an important element to consider in interior design as they improve our mood and filter the air. During the process of photosynthesis, air loses carbon dioxide and also some toxic substances such as benzene, toluene, formaldehyde and ammonia.
 
Рослини в доничках то тіж гарда оздоба мешканя. Вартат їх вєкспонувати. Проєктанти бют ся в помислях на ориґінальни квітники або донички до вішаня на стіні. Високи рослини можна поставити на підлозі, менши на парапетах або реґалах. Треба памятати о вимогах рослини і забезпечити їй добри варунки. Рослини котри люблат тінь, не повинни стати на міцно освітленим парапеті, а тоти котри люблат сонце, висохнут без міцного сонця.
***
Rośliny doniczkowe to też piękna ozdoba wnętrza. Warto je wyeksponować. Projektanci prześcigają się w pomysłach na oryginalne kwietniki czy specjalne doniczki do wieszania na ścianie. Wysokie rośliny można postawić na podłodze, mniejsze na parapetach czy regałach. Trzeba pamiętać o zapoznaniu się z wymaganiami rośliny i zapewnić jej odpowiednie warunki rozwoju. Rośliny lubiące cień nie powinny stać na mocno oświetlonym parapecie, a światłolubne uschną bez dużych ilości słońca.
***

Plants in flowerpots are also a beautiful decoration in the home and it’s worth putting them on display. Designers compete for novel ways to produce flowerbeds or hanging flowerpots. Tall plants work well on floors, while smaller plants look good on windowsills or bookcases. You have to remember to provide them with the right conditions to grow. Plants that like shade shouldn’t grow on a sunny balcony while those that like the sun fail to thrive without a good dose of sunshine.

Цікавим помислом на указаня невеличких папроток єст положиня їх в шуфлядах креденсу, котрий вісит на стіні. Подібних меблі можна гладати в антикваряті або на стриху. Оригінални сут тіж підвішани, плетени оздоби на донички, найліпше в різних кольорах. Таку композицю можна замонтувати аби вiдділити мешканя, на приклад кухню од салону, чи їдальні.

*** 
Ciekawym pomysłem na wyeksponowanie niewielkich paprotek jest umieszczenie ich w szufladkach kredensu, wiszącego na ścianie. Podobnych mebli można szukać w antykwariatach lub na strychu. Oryginalnie będą też wyglądać wiszące plecionki na doniczki, najlepiej w różnych kolorach. Taką kompozycję można zamontować do dzielenia powierzchni w mieszkaniu, np. oddzielenia kuchni od salonu czy jadalni.
***
An interesting way to display ferns is to put them in a drawer that is attached to a wall. We can find useful furniture in second hand shops or in our (cluttered) attics. Hanging colourful baskets full of flowers is also a good way of showing originality and a way to separate space in a flat. For example we can separate the kitchen from the living room or dinning room.

В теперішніх, екологічних часах стосуєме нови помисли на смітя. Єдним з них єст підвішани огорід з закручених фляшок. Хітом сут тіж форми до творіня в них піонових огородів. Можна іх використати яко декорацю на стіну заміст образів чи фототапет.

***
Na fali ekologicznych inicjatyw szuka się coraz to nowszych zastosowań dla śmieci. Jednym z nich jest stworzenie wiszącego ogrodu z zakręconych butli. Hitem są też specjalnie przystosowane formy do tworzenia w nich pionowych ogrodów. Można je wykorzystać jako nieszablonową dekorację ścienną, zamiast obrazów czy fototapet.
***

In our ecological times rubbish is being used in new ways. Old plastic bottles can be used as mini-garden beds and hung in the aparment. These can be used as a decoration instead of paintings or photographs.Добрим місцем для рослин є освітлена кухня. Найліпше посадити там зілля, бо можеме їх скоро вирвати і додати до ідла. Ароматични рослини впроваджают нас в добрий настрій. Вартат посадити мяту, базилю, петрушку але тіж лавенду або тимянок. Можна експериментувати з різнима одмінами знаних рослин. В кухні добрі есть мати рожаний кряк, а платки квітів використати до декорацї десерів.
***

Dobrym miejscem dla roślin jest widna kuchnia. Najlepiej posadzić w niej zioła, które możemy szybko zerwać i dodać do przygotowywanych posiłków. Aromatyczne rośliny z pewnością będą wprowadzać nas w dobry nastrój. Warto zasadzić miętę, bazylię, pietruszkę, ale również lawendę czy tymianek. Można eksperymentować z różnymi odmianami popularnych roślin. W kuchni dobrze też mieć różany krzew, a płatki kwiatów wykorzystać do dekoracji deserów.
***

The sunny kitchen is a good place for plants. The best option is to plant herbs because we can quickly use them for preparing dishes and the aroma creates a good mood. It is good to plant mint, basil, parsley and also lavender or thyme. We can experiment with various species of popular plants. A rose bush would look stunning in the kitchen and the petals could be used to decorate our desserts.

fotografie pobrane ze strony pinterest.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz