czwartek, 10 grudnia 2015

Реґіетів / Regietów

Минули вікенд поіхалисме до Реґіетова. В невеликій хатці зараз обок цмонтеря, з початку панувала атмосфера грози. Силний вітер і свідоміст, же зараз за нами лежат небіжчики приправляга нас о дрещи. 
***
W miniony weekend pojechaliśmy do Regietowa. W niewielkim domku zaraz obok starego cmentarza, na początku panowała dosyć upiorna atmosfera. Silny wiatr i świadomość, że zaraz za nami leżą nieboszczyki przyprawiała nas o dreszcze.


Але зараз запалилисме в пецу, зачали співати і юж нич не витрутило нас з доброго хумору!
***
Ale zaraz zapaliliśmy w piecu, zaczęli śpiewać i już nic nie wytrąciło nas z dobrego humoru!

Варилисме тіж росіл. Не знам чи його виборний смак взял ся з того же бил варений на пецу, чи з того же варилисме го так веселим товаристві, а може лем билисме барс голодни і нам ся здавало же то найліпший росіл на світі :)
***
Ugotowaliśmy też rosół. Nie wiem czy jego wyborny smak wziął się z tego, że był gotowany na piecu, czy z tego, że był robiony w tak wesołym towarzystwie. A może tylko byliśmy bardzo głodni i wydawało nam się, że to najlepszy rosół na świecie :)


 Ранком обудило нас яскраве сонце і дзвінки коров, яки ся пасли коло хижки.
***
Rano obudziły nas jaskrawe promienie słońca i dzwoneczki krów, które pasły się obok domku.
Вишлисме на спацер, а по дорозі назбералисме яблок, з котрих видумалисме десер!
***
Wyszliśmy na spacer, a po drodze nazbieraliśmy jabłka, z których zrobiliśmy deser!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz