sobota, 13 lutego 2016

Перший показ / Pierwszy pokaz


Тиждень тому одбул ся Junk Fashion Show, перший показ, в котрим бралам уділ.
Яко учні першого року школи поєктуваня, творилисме на ніого креацйі з паперя. 
***
Tydzień temu odbył się Junk Fashion Show, pierwszy pokaz w którym brałam udział.
My, uczniowie pierwszego roku szkoły projektowania, tworzyliśmy na niego kreacje z papieru. 


О кілко підчас примірок атмосфера була рачей весела, то чим ближше показу, тим робила ся густіша...
***
Podczas przymiarek atmosfera była raczej wesoła, jednak im bliżej pokazu, tym bardziej się robiła gęsta...


За кулісами нерви сягали повали. 
Кожний бігал, робил останні поправки і мольил ся, жеби паперови чуда не роздерли ся на модельках :)
***
Za kulisami nerwy sięgały sufitu.
Każdy biegał, robił ostatnie poprawki i modlił się, żeby papierowe cuda nie podarły się na modelkach :)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz