środa, 30 marca 2016

Ретро на топі! / retro na topie!

Вигладат на тото, же одним з популярніших трендів в найближшим сезоні буде так званий granny chic, тобто стиль родом з бабиной скрині. Клясични торебочки, колнірики, жаботи, балєтки на обцасі і гречни спіднички то головни складніки того стилю. 
Жеби на виглядати на двацет років веце, найліпше поставити на міцни кольори і шалени додатки.
Доброй інспірацйі можеме глядати в кампаніі Gucci на літо 2016.
***
Wszystko wskazuje na to, że jednym z popularniejszych trendów w nadchodzących sezonach będzie tzw granny chic, czyli czyli outfit rodem z babcinej szafy. Klasyczne torebeczki, stójki, żaboty, baletki na obcasie i "przyzwoite" długości spódnic to główne składowe tego stylu. 
Żeby uniknąć posądzenia o dodatkowe 20 lat w metryce, należy wybierać mocne kolory i przełamać konwencję jakimś szalonym elementem.
Dobrą inspiracją jest kampania marki Gucci na wiosna lato 2016.

Тот сезон сподабат ся нашим ногам. Наймодніши обцас то стабілний слупок, не вижчий як 5цм. З моди не виходят тіж клясични оксфордки, котри виступают в ріжних варіантах кольористичних.
***
Ten sezon przyniesie ulgę dla stóp. Najmodniejszy obcas to stabilny słupek, nie przekraczający wysokości 5cm. Z mody nie wychodzą też klasyczne oxfordki, które występują w przeróżnych wariacjach kolorystycznych.

the fashion loonatic


a fashion nerd


casa katerina

Ретро шик найпростіше осягнути вбераючи відповідні окуляри. З огляду на модний тепер стиль років сімдесятих, найліпши будут варяцйі на тему ленонок :)
***
Łatwym sposobem na nadanie stylizacji retro szyku są okulary przeciwsłoneczne. Ze względu na panujący w modzie styl lat siedemdziesiątych, najlepsze będą wszelkie wariacje na temat lenonek :)

znajdź nas na:


wtorek, 22 marca 2016

Весна весною / wiosna wiosną


Перешлисме юж через поріг першого дня весни. Крім того, погода не заохачат до легких суконок...
Сут дві дороги розвязаня той ситуацйі: чекати на ліпшу погоду або вбрати на себе тепле пальто! 
Спід суконки maxi не буде видно чи маме під сподом маме райстопи чи ні :)
***
Przekroczyliśmy już magiczny próg pierwszego dnia wiosny. Mimo to, pogoda nie sprzyja noszeniu zwiewnych sukienek...
Są dwa wyjścia z tej sytuacji: czekać na lepszą pogodę albo narzucić na sukienkę ciepły płaszcz! 
Spod sukienki maxi nie będzie widać, czy macie rajstopy czy nie :)


środa, 16 marca 2016

Час на квіти / czas na kwiaty

Іде весна!

Заним поля і луки заповнят ся квітями, можеме іх впровадити до своіх хиж в паперовой версйі. 
***
Idzie wiosna!

Zanim pola i łąki zapełnią się kwiatami, możemy wprowadzić je do swoich domów  w papierowej wersji!

Робліня квітів з паперя то добра думка на релякс, або занятя для цілой родини в вікенд.
***
Robienie kwiatów z papieru to dobry pomysł na relaks, albo spędzenie czasu z rodziną w weekend.


Як використати таки квіти? Можна уложити з них традіційни вукєти, створити висячи гірлянди або причепити до стіни!
***
Jak wykorzystać takie kwiaty?
Można z nich ułożyć tradycyjne bukiety, utworzyć wiszące girlandy albo przymocować do ściany!


Веце інспірацйі можете глядати на сторонах:
***
Więcej inspiracji możecie znaleźć na stronach: