czwartek, 13 lutego 2014

Валєнтинки <3 WalentynkiВалєнтинки то єдно з тих сьвят, котре можна любити або ненавидіти. Я все рагувалам ся до той другой групи і не знати чому, в тім році мі одбило! Тоти вшитки сердечка,аморки,цілуси якоси тан ня розсолодили, же збудила ся во мі любов до цілого сьвіта! Моі дорогеньки, любме ся!

***
Walentynki to jedno z tych świąt, które można uwielbiać lub nienawidzić. Ja zawsze zaliczałam się do tej drugiej grupy i zupełnie nie wiedzieć czemu,  tym roku mi odbiło! Te wszystkie serduszka, amorki, buziaki jakoś tak mnie rozczuliły i obudziły we mnie nowe pokłady miłości dla całego świata. Więc, moi drodzy, kochajmy!

Пририхтувалам пропозіцю універсалной канапки з маслом, шинком і сиром витятим як сердушко. Мала річ а тішит!
***
Przygotowałam propozycję uniwersalnej kanapki z masłem, szynką i serem wyciętym w kształt serduszka. Mała rzecz a cieszy!sobota, 8 lutego 2014

Францускі сніданок / Francuskie śniadanieСніданя котре робит ся скоро, а смакує виборні!
***
Śnidania, kotre robyt sia skoro, a smakuje wyborni!

***
Śniadanie, które robi się szybko, a smakuje wybornie!

Вистарчит: кісто францускє, кілка кісток шоколяди і улюблена сніданкова кава!
***
Wystarczyt: kisto francuskie, kilka kistok szokolady i ulublena śnidankowa kawa!
***
Wystarczą: ciasto francuskie, kilka kostek czekolady i ulubiona śniadaniowa kawa!


Листок кіста француского треба перекроіти на два тійкути. При шершій підставі треба розложити костки шоколади, а потім завинути і вставити до нагрітого на 200 ст. пєкарника і печи ок 15 хвилин.  
***
Lystok kista francuskoho treba perekroity na dwa tijkuty. Pry szerszij pidstawi treba rozłożyty kostky szokolady, a potim zawynuty i wstawyty do nahritoho na 200 st. pjekarnyka i peczy ok. 15 xwylyn.
***
Listek ciasta francuskiego trzeba pokroić na dwa trójkąty. Przy szerszej podstawie rozłożyć kostki czekolady i zawinąć w kształt rogala. Wstawić do nagrzanego na 200 st. C piekarnika i piec ok. 15 minut.

poniedziałek, 3 lutego 2014

Щипіорок/ Szczypiorek

Застанавлате ся одкал взяти о тій порі свіжу зеленину?
Як любите щипіорок, то тот пост є для вас!
***
Zastanawlate sia odkal wziaty o tij pori roku świżu zelenynu?
Jak lubyte szczypiorok, tot post je dla was!
***
Zastanawiacie się skąd i tej porze roku wziąć świeżą zieleninę?
Jeśli lubicie szczypiorek, ten post jest dla was!


Годуваня свого щипіорку то жадна меція- вистарчит слоік, гумка рецептурка, кавалок ґази і цебуля. 
***
Hoduwania  swoho szczypiorku to żadna mecyja- wystarczyt słoik, humka recepturka, kawałok gazy i cebula.
***
Hodowanie własnego szczypiorku to nic prostszego! Wystarczy słoik, gumka recepturka, kawałek gazy i cebula.


Вистарчит прикрити слоік ґазом, обвязати рецептурком, наляти до ніого води, a на ґазі умістити цебулю.
***
Wystarczyt prykryty słoik gazom, obwjazaty recepturkom, nalaty do nioho wody, a na gazi umistyty cebulu.
***
Wystarczy przykryć słoik gazą, obwiązać gumką recepturką, nalać do niego wody, a na gazie umieścić cebulę.
По парох днях повинни зийти перши листки щипіорка!
***
Po paroch dniach powynny zyjty perszy lystky szczypiorka!
***
Po kilku dniach powinny wzejść pierwsze listki szczypiorku!


Памятайте, жеби го підливати!
***
Pamjatajte, żeby ho pidlywaty!
***
Pamiętajcie, żeby go podlewać!