sobota, 11 kwietnia 2015

Але яйця! / Ale jaja!Єдни свєнта, други свята, а писанки сами ся не намалуют. Вшитки кури спинают задки жеби не забракло яєц на свята. 
***
Święta, świata, a pisanki się same nie namalują, kury już spinają zadki,  żeby na święta nie zabrakło jajek.


Інтернет є повний цікавих думок на декоруваніа яєй, але я і так найбарже люблю тоти традіційни- малювани воском.
***
Internet jest pełen ciekawych pomysłów na dekorowanie jajek, ale ja najbardziej lubię te tradycyjne - pisane woskiem.В моєй родині малюваня яєц виглядат так: 
Дідо палит в старим кафловим пецу під бляхом
***
W moim domu malowanie jajek wygląda tak:
Dziadek rozpala w starym kaflowym piecu  z blachą

 На олівці і патички вбияме шпілки, воск крушиме на поривало од слоіка і додаєме кус пасти до черевиків жеби був чорни
 ***
Na ołówki i patyczki wbijamy szpilki, wosk kruszymy na pokrywkę od słoika i dodajemy trochę pasty do butów żeby był ciemniejszy. Сідаме в коло пеца і пишеме! Раз вийде гарна, раз бридка, але найважніша є добра забава.
***
Siadamy wkoło pieca i piszemy! Jedna wyjdzie, inna nie, ale najważniejsza jest dobra zabawa.
czwartek, 9 kwietnia 2015

Свята юж близко! / Święta już blisko!

Згідно з календарйом Юлянськім в тим році Великден припадат на 11 квітня.
Рихтуєме ся юж повном паром: прячеме свої мешканя і огороди, плянуєме cвяточни страви і в кінци знайдуєме час на то жеби побити з родином. 
***
Zgodnie z kalendarzem Juliańskim w tym roku Wielkanoc przypada 11 kwietnia.
Przygotowania do Świąt ruszyły pełną parą: sprzątamy swoje mieszkania i ogrody, planujemy świąteczne potrawy i w końcu znajdujemy czas, aby pobyć z rodziną. В Великден не може бракувати писанок. Лемківски писанки оздаблат ся підгріваним на пецу воском в котрим замачат ся  шпильку набиту на старий олівец або кредку. 
***
W Wielkanoc nie może zabraknąć pisanek. Łemkowskie pisanki ozdabia się podgrzewanym na piecu woskiem, w którym zamacza się szpilkę nabitą na stary ołówek lub kredkę.
Великий Тижден, аджек тижден перед Великодньом то час коли штоденні відправлают ся в церкви Літургії. Найважніжше з них то:
Великий Четвер: Страсті - читання 12 Євангеліі
Велика П'ятниця: Вечірня з виложенням плащаниці
Неділя: Пасха Господня
***
Wielki Tydzień, czyli tydzień przed Wielkanocą to czas kiedy codziennie odbywają się w cerkwi nabożeństwa. Najważniejsze z nich to:
Wielki Czwartek: Strasti - czytane jest 12 Ewangelii
Wielki Piątek: Weczirnia z wyłożeniem płaszczenicy
Niedziela: Zmartwychwstanie Pańskie