piątek, 20 maja 2016

DIY: намисто для сильной, незалежной дівки / naszyjnik dla silnej, niezależnej kobiety

Згідні з інтернетовима мемами, гнесьня незалежна дівка ціли вечери  сідит в товаристві свого лаптопа. Часом іщи кота. 
Крім того не пє нич іншого як "какалко" на добраніч, "кавочка" на добриден і "винцем" в кожним інчим моменті життя. 
***
Według internetowych memów, dzisiejsza niezależna kobieta całe wieczory spędza w towarzystwie swojego laptopa. Czasem jeszcze kota. Prócz tego nie pija nic poza "kakałkiem" na dobranoc, "kawusią" na dzień dobry i "winkiem" w każdym innym momencie życia.  

Незалежній дівці випадат бити еко, за то як не знате як використати корки по вині, тот пост є для Вас!

***
Niezależnej kobiecie wypada być eko, więc jeśli nie wiecie jak wykorzystać korki po winie, ten post jest dla Was!Жеби зробити такий нашийник потреба: ігли, нитки, басанунку і корки од вина. Корки оплетаме басанунком і перетігаме през них іглу з навлеченом нитком. Нашийник надає ся на вернісажи, бабски вечери і інши снобістични імпрези. 
***
Do zrobienia takiego naszyjnika potrzebujemy: igły, nici, wstążki i korków po winie. Korki oplatamy wstążką i przeciągamy przez nie igłę z nawleczoną nitką. Naszyjnik nadaje się na wernisaże, babskie wieczory i inne snobistyczne imprezy. 


wtorek, 17 maja 2016

Лемконалія / Lemkonalia

Молоди Лемки з Вроцлавя видумали же на Ювеналiя зорганізуют свої Лемконалiя! В тим році студенти перебрали ся за піратів, а рік тому для порівнання за хіпісів. Цікаве за што переберут ся за рік :)
***
Młodzi Łemkowie z Wrocławia postanowili zorganizować w ramach Juwenaliów swoje własne Lemkonalia! Na tegorocznych Lemkonaliach studenci przebrali się za piratów, a rok temu za hipisów. Ciekawe jaki motyw wybiorą za rok :)Шапку для пірата можна зробити самому
***
Czapkę dla pirata można zrobić samemu: 
Як дахто хотів то з той нагоди міг собі придбати кошелку з надруком:
***
Każdy kto chciał mógł sobie kupić na tą okazję T-shirt z nadrukiem: 
sobota, 7 maja 2016

Біла дама / Biała dama

Наймодніший колір в маю то білий! Чом?
По перше біли сут товдиль квіти в садах
По друге на зеленій траві білят ся стокротки
По третє біли сут кошелі матуристів!
***
Najmodniejszy kolor w maju to biel! Dlaczego? 
Po pierwsze białe są wówczas kwiaty drzew owocowych
Po drugie na zielonej trawie bielą się stokrotki
Po trzecie białe są koszule maturzystów!

źródło
       

żródłoБілий то колір добрий не лем для молодиці, але для кожного, хто хоче розсвітлити своє личко чи підкреслити опальенізну. Што правда латво ся папре, але од чого є вибілач :)
***
Biel jest dobra nie tylko dla panien młodych, ale dla każdego, kto chce rozświetlić swoją cerę czy podkreślić opaleniznę. Co prawda łatwo się brudzi, ale od czego jest wybielacz :)


В тим сезоні біль не мусит бити сніжнобіла. Рівно модни сут єй зламани одтені- кість слоняча, екрі, але тіж максимальні розбілени рожи і блакити!
***
W tym sezonie biel nie musi być śnieżnobiała. Równie modne są jej złamane odcienie- kość słoniowa, ecru, a także maksymalnie rozbielone róże i błękity!