piątek, 20 maja 2016

DIY: намисто для сильной, незалежной дівки / naszyjnik dla silnej, niezależnej kobiety

Згідні з інтернетовима мемами, гнесьня незалежна дівка ціли вечери  сідит в товаристві свого лаптопа. Часом іщи кота. 
Крім того не пє нич іншого як "какалко" на добраніч, "кавочка" на добриден і "винцем" в кожним інчим моменті життя. 
***
Według internetowych memów, dzisiejsza niezależna kobieta całe wieczory spędza w towarzystwie swojego laptopa. Czasem jeszcze kota. Prócz tego nie pija nic poza "kakałkiem" na dobranoc, "kawusią" na dzień dobry i "winkiem" w każdym innym momencie życia.  

Незалежній дівці випадат бити еко, за то як не знате як використати корки по вині, тот пост є для Вас!

***
Niezależnej kobiecie wypada być eko, więc jeśli nie wiecie jak wykorzystać korki po winie, ten post jest dla Was!Жеби зробити такий нашийник потреба: ігли, нитки, басанунку і корки од вина. Корки оплетаме басанунком і перетігаме през них іглу з навлеченом нитком. Нашийник надає ся на вернісажи, бабски вечери і інши снобістични імпрези. 
***
Do zrobienia takiego naszyjnika potrzebujemy: igły, nici, wstążki i korków po winie. Korki oplatamy wstążką i przeciągamy przez nie igłę z nawleczoną nitką. Naszyjnik nadaje się na wernisaże, babskie wieczory i inne snobistyczne imprezy. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz