wtorek, 30 września 2014

Вакацийні / wakacyjnie


Коли юж вдало ся зарахувати сесю поправкову пришла пора на вакацїі. Запакувалисме ся до дідового авта і поіхалисме лапати сонце в Хорватіі. 

Як видно по знимці на горі, на нашим виїізді не бракло мотивіл біблійних. Олесь яко Мойсей перепроваджає на пляжу през море Олцю і Вітка.

***

Gdy już udało się zaliczyć sesję poprawkową przyszła pora na długo wyczekiwane wakacje. Zapakowaliśmy się do dziadkowego auta i pojechaliśmy łapać słońce w Chorwacji.

Jak widac po zdjęciu na górze, na naszym wyjeździe nie brakło motywów biblijnych. Ołeś jako Mojrzesz przeprowadza na odległą plażę Olkę i Witka przez wzburzone morze.


Галеріі штуки і образи продавани під голим небом в крутих вулицях, можна било найти всядил, крім того малисме оказю найти інсталацю артистичну Власти Жаніць- Одорваня (Odraz/ Lo stacco)

***

Galerie sztuki i obrazy sprzedawane pod gołym niebem można było znaleźć w każdej krętej uliczce, prócz tego mieliśmy okazję zobaczyć instalację artystyczną Vlasty Žanić- Oderwanie (Odraz/ Lo stacco)
Праві кожни ден зачиналисме на пляжи. Море было барс тепле, вкінци моглам си попливати, удало мі ся навіт опалити.

***

Prawie każdy dzień zaczynaliśmy na plaży. Morze było jeszcze ciepłe, nie mogliśmy się powstrzymać przed pływaniem. Udało mi się nawet opalić.
На торгах можна било купити свіжи овочи і не лем...

***

Na targach można było kupić świeże owoce i nie tylko...


Наши майстри кухні Олесь і Вітек пририхтували пишни рибочки, котри засмакували навіт моєй вибредной сестрі Олі.
***

Nasi mistrzowie kuchni Ołeś i Witek przygotowali przepyszne rybki, które posmakowały nawet wybrednej Olce :)Єдним з найгарщих видоків били заходи сонця.

***

Jednym z najpiękniejszych widoków były zachody słońca.


Малисме тіж оказю обзернути яскиню Баредіне, де некотри формацйі скални творили ся през кілька а навіт кількасот тисячів років.

***

Mieliśmy też okazję obejrzeć jaskinię Baredine, gdzie niektóre formacje skalne tworzyły się przez kilka a nawet kilkaset tysięcy lat.А Вам як минули тоти тепли вакацийни місяці?

***

A jak Wam minęły te ciepłe wakacyjne miesiące?

środa, 17 września 2014

Наши уродини 17 вересня / nasze urodziny 17 września


Гнеска сьвяткуєме рівно рік од нашого першoго поста. З нагоди уродин треба би зробити мале підсуиуваня нашой діяльности.

Наши перши, несміло додавани пости інформували Вас о найновших трендах в ношиню тебетівок...
***
Dziś świętujemy okrągły rok od naszego pierwszego posta. Z okazji urodzin trzeba by zrobić małe posumowanie naszej działalności

Nasze pierwsze, nieśmiało dodawane posty informowały Was o najnowszych trendach w noszeniu chust...За справом переписів Mаріі моглисте ся почути так фіт як і она сама :) а при оказїі узуполнити вітаміни і мінерали.
***
Za sprawą przepisów Marii mogliście się poczuć tak fit jak i ona sama :) a przy okazji uzupełnić witaminy i minerały.
З усміхом читалисте наши гісторіі без моралу, часом тіж в коментарях додавалисте своі :) 
***
Z uśmiechem czytaliście nasze historie bez morału, a czasem też wpisywaliście w komentarzach własne :)

Моглисте ся дознати яка є погода без смотріння за фіранку...
***
Mogliście się dowiedzieć jaka jest pogoda nie wyglądając za firankę...
Терпливо зносилисте наши, пожал ся Боже, стилізацїі...
***
Cierpliwie znosiliście nasze, pożal się Boże, stylizacje...Зорганізувалисме для вас конкурс, на котри прислалисте несамовити знимки!
***
Zorganizowałyśmy dla was konkurs, na który przysłaliście niesamowite zdjęcia!
За тот округли рік з цілого серця дякуєеме!
Без вас вшитких, котри од часу до часу заходите на нашу сторону, то вшитко не мало би сенсу. 
***
Za ten okrągły rok z całego serca dziękujemy!
Bez was wszystkich, którzy od czasu do czasu zaglądacie na naszą stronę, to wszystko nie miałoby sensu.


Дякуєме і просиме- останте з нами през наступни роки!
***
Dziękujemy i prosimy- zostańcie z nami przez następne lata!sobota, 13 września 2014

В теплих кольорах / W ciepłych kolorach


То єдна з моіх улюблених співанок. Єй слова то виспівувани през Сусанну вірши Антонича. 
***
To jedna z moich ulubionych piosenek. Jej słowa to wyśpiewywane przez Susannę wiersze Antonycza


Сонце не виходит юж так високо на небі як хоцки місяц тому, недолго певно з дерев зачнут спадати листя... 
***
Słońce już nie wschodzi na niebie tak wysoko jak choćby miesiąc temu, niedługo pewnie z drzew zaczną spadać liście..

      

Тоти крас вишиванки в теплих осінних колорах, котри в сумі веце припоминають сушени квіти як живи  заохотили ня до вибрання строю в осінним кліматі.
***
Te urocze wyszywane obrazki w ciepłych kolorach, które bardziej przypominają suszone kwiaty niż żywe, zachęciły mnie do wybrania stroju w jesiennym klimacie.Певно іщи не раз буду втікала строями до теплих вакаційних дні, але покля што виходжу осени напроти! А при оказйі апелую: носме частіше вишиванки! Сут так гарни, містерно вишивани, вкажме іх світу! 
***
Pewnie jeszcze nie raz będę ubiorem uciekać do ciepłych wakacyjnych dni, ale jak na razie wychodzę jesieni naprzeciw! A przy okazji apeluję: nośmy częściej wyszywanki! Są tak piękne, misternie zdobione, pokażmy je światu!Хоц черевики в котри ся обулам не надають ся до ниякой роботи, то якби не било, є сезон викопків, з той рацйі заміщам ту короткий віршик о тим, де і як радят на компери.
***
Choć kozaczki w które się obułam nie nadają się do żadnej roboty, to jakby nie było, jest sezon wykopków. Z tej racji zamieszczam tu krótki wierszyk o tym, gdzie i jak mówi się na ziemniaki.

Компери

Поіхала Оля на новим ровери
За гору до Бортного зберати компери
Втішила ся на то єй подруга Ганя,
Ищи єдни руки маме до збераня!
-Дай мі мішок на компери, Што вісит на плоті
Раз і два іх позбераме при скорій роботі
-Што ти мі ту радиш за якисе бздури, 
То не сут компери- в Бортним-лем бандури!

Бандури зберали, ним ся обзернули
Почули- приіхалам вам помочи позберати грулі!
То Мариня аж з Боднарки до них приіхала
Взіала з собои дві мотики і брата- Михала.

Ним ся вшитки привитали і обцілували, 
Юлка з Семціом (аж з заходу), 
В двері задуркали
Пуст нас Ганцю ми з далека, не каж нам чекати
Приіхалисме ту до тя земляки зберати!
Юлька стоіт, як на чудо смотрит ся на ніого;
Семціо собі зас видумал нове дивне слово!
Семціо, Семціо зміняш слова як в хижи пантофлі.
То жадни земляки, лем звикли картофлі!

Хоцки слова цілком інши часом ся вживає
Лемко з лемком все ся даяк в світі доґадає.
Позберали компери, картофлі, землаки, грулі і бандури
Аж вшитки змучени під вишніом заснули. środa, 10 września 2014

Знимки / Zdjęcia

Для любителів знимок в романтичнім і ретро кліматі полечам сторінку:
***
Dla fanów zdjęć w romantycznym i retro klimacie
 polecam stronę:


Не дост, же огляданя тих знимок то балсам для очей, то іщи можна ся заінспірувати.
***
Nie dość, że oglądanie jej prac to balsam dla oczu, to jeszcze można się zainspirować.Хоц пончо, котре має тота ділка виглядат як коц, то таки власні коци будут хітом осінніого сезону.
***
Choć ponczo, które ma na zdjęciu dziewczyna wygląda jak koc, to takie właśnie koce będą hitem jesiennego sezonu.

Бабусюватий стиль то мій улюблений і хоц знам же не кожен ся в ним добрі чує ( а през то і не виглядат) то заохачам до спробуваня! На початок встарчит тепли, волняни, роблени на дротах шведрик- такі як на знимках до гори і в долині. Можна го лучити зо вшитким!
***
Babciowaty styl to mój ulubiony i chociaż wiem, że nie każdy się w nim dobrze czuje (a przez to i nie wygląda), to zachęcam do spróbowania! Na początek wystarczy ciepły, wełniany, robiony na drutach sweterek- taki jak na zdjęciach na górze i w dole. Można go nosić do wszystkiego!


 
Вшитки лемківски трендсетерки юж на певно знают, же ровер нигда, нигдочки не вийде з моди!
***
Wszystkie łemkowskie trendsetterki już wiedzą, że rower nigdy nie wyjdzie z mody!

На осін барс добрим розвязаніом є ганґстерский стиль- відповідні гарнітур виглядат ліпше на ділці як на хлопцю. До того обовязково капелюх!
***
Na jesień bardzo dobrym rozwiązaniem jest styl gangsterski- odpowiednio dobrany garnitur prezentuje się lepiej na dziewczynach niż chłopcach. Do tego obowiązkowo kapelusz!


czwartek, 4 września 2014

Кривулька/KrywulkaКривулька то виконувана ручні оздоба на шию Лемкинь колиси як і гнески. Кривулька свідчила о заможности панни котра єй носила. Гнески кажда щаслива дівка яка має кривульку може єй носити як лем має охоту!


Krywulka to wykonywana ręcznie biżuteria zdobiąca szyje Łemkiń w dawnych, ale także i w obecnych czasach. Krywulka świadczyła o zamożności panny, która ją nosiła. Dzisiaj każda szczęśliwa posiadaczka krywulki może ją zakładać jak tylko ma ochotę!Більше кривулок на: http://lemkinia.wordpress.com
***
Więcej krywulek na: http://lemkinia.wordpress.com