piątek, 21 sierpnia 2015

Лампіони / lampiony

Што можна зробити зо слоіка і шнурка? Висячий лампіон, завяки котрому вечери в огороді чи на бальконі зискают плюс десят до романтизму.
В слоіку заміст свічки можна посадити рослини, албо використати го як поємник на ріжни дуперелі.
***
Co można zrobić ze słoika i sznurka? Wiszący lampion, który umili wieczorny wypoczynek w ogrodzie czy na balkonie. W słoiku zamiast zapalonej świeczki można umieścić ziemię i posadzić rośliny, albo wykorzystać jako pojemnik na różności. 
***
What can you do with a jar and twine? Romantic lantern, which would make your evenings more beautiful. In jar instead of a lit candle you can also put plants or use it as a box for stuff.


Так ци інакше будут нам потрібни: слоіки, шнурок, ножиці і кус терпливости!
***
Tak czy inaczej potrzebne będą: słoiki, sznurek, nożyczki i odrobina cierpliwości!
***
Either way you will need: jars, twine, scissors and a bit of patience!


Слоіки можна наперед помалювати. Наступні відтинаме три кавалки шнурка долги на ок. 1,5 метра і збязуєме іх по середині.
***
Słoiki można pomalować, dzięki temu zyskają niepowtarzalny charakter. 
Następnie odcinamy trzy kawałki sznurka, długie na ok. 1,5 metra i związujemy je po środku supełkiem.
***
You can paint the jars to make them more pretty and original. Then cut three parts of twine, 1,5 m long and tie them in the middle with a knot.Вяжеме наступни суполки, як на знимці і ставляме на них слоік.
Настуні вяжеме шнурочки, жеби створити довкола слоіка штоси на взір сітки.
***
Wiążemy kolejne supełki, jak na obrazku i stawiamy na nich słoik. Następnie wiążemy sznureczki, aby uzyskać wokół słoika coś na kształt siatki.
***
In the next step, tie the twines, to get them in a net shape around the jar.
 
Лампіони готови! Вистарчит вшмарити до них запалени свічки і повісити в вибраним місци.
***
Lampiony gotowe! Wystarczy wrzucić do nich zapaloną świeczkę i powiesić w wybranym miejscu.
***
Your lantern is done! Now just put lighted candle inside it and hang it in place of your choice.


wtorek, 11 sierpnia 2015

Ватряни стилізацйі / stylizacje z watry!

Того рока, на Ватрі в Ждині, полувалисме на найгарще убрани Лемкині. А в засаді, то барже Марiя ся тим занимала, бо я працювалам при сцені, а часом тіж на сцені. 
***
W tym roku, na watrze w Zdyni, polowałyśmy na najlepiej ubrane Łemkinie. A w zasadzie, to Maria się tym zajmowała, bo ja pracowałam przy scenie, a czasem też i na scenie.
***
This year at the annual Lemkivska Vatra Festival in Zdynia we were looking for the best dressed Lemko Girls. Technically, Maria was looking more than I was because I was working next to the stage and sometimes even on the stage.


Як здарило ся Вам чути: "увага, увага нашол ся зигарок /пулярис/ родина з Гамерики" то знайте, можливе же радилам тото я- Міля. 
***
Jeśli zdarzyło Wam się usłyszeć: “uwaga, uwaga znalazł się zegarek/portfel/rodzina z Ameryki” to wiedzcie, że być może mówiłam to ja-Mila.
***
If you happened to have heard: “attention, attention we have found a watch/ a wallet/ a family from America” it was probably me - Mila.


Вертаючи до знимок- з гори перепрашаме же не нашли ся на них всі крас вбрани дівчата, але хтілисме си тіж кус поімпрезувати а не лем працювати. Маме надію же пост так ци інакше ся Вам сподабат і зас на хвилку перенесете ся думками на Ватряне Поле.
***
Wracając do zdjęć-z góry przepraszamy, że nie znalazły się na nich wszystkie pięknie ubrane dziewczęta, ale chciałyśmy sobie też poimprezować, a nie tylko pracować. Mamy nadzieję że post i tak wam się spodoba i wrócicie choć na chwilkę myślami na Watriane Pole. 
***
Coming back to photos - we are sorry that they aren’t all well-dressed girls, but we also wanted to party, not just work.Anyway, we hope that you like this post and that it will transport you for a moment to the fields of the Lemkivska Vatra. 

Найвекши скарби можна найти в вавиній хаті, доводом на то є сорочка, котру Маря достала од свойой бабці. 
***
Największe skarby można znaleźć w szafie babci, a dowodem na to jest ta soroczka, którą Maria dostała od swojej babci.
***
The best treasures can be found in grandma’s closet. The proof of this is Maria’s blouse, a present from her grandma.

Вінок з квітів в колорі спідниці то получиння барс густовне і відповіднє на день і на вечерни концерти.
***
Wianek z kwiatów w kolorze spódnicy to połączenie bardzo gustowne nadające się zarówno w ciągu dnia jak i na wieczorne koncerty.
***
A wreath of flowers in the same colour as the skirt is the perfect look for the day and the concerts at night.

Чорний колір пасує на кожну оказю, тіж на Лемківску Ватру.
***
Bez cienia wątpliwości czerń pasuje na każdą okazję, także na Łemkowską Watrę.
***
Black goes with every occasion including the Lemkivska Vatra.

Долга суконка з вишиваном гором, то стрій добрий і на сальони, і на Ватряне Поле.
***
Długa sukienka z haftowaną górą, w której można spokojnie podbijać salony, ale także cieszyć się występami na Watrze.
***
A long dress with an embroided top is perfect for an elegant party as well as an open-air festival.

Сестри згодни і генах, і в густі. 
***
Te siostry są zgodne nie tylko w genach, ale także w nienagannym guście.
***
Sisters: similar genes and fashion tastes.

Модерна Лемкиня знат як получити чудову сорочку з шаловима окулярами.
***
Nowoczesna Łemkinia wie jak połączyć piękną soroczkę z szałowymi okularami.
***
The modern Lemko girl knows how to mix traditional clothes with extraordinary sunglasses.

Конферансєрка Лемківской Ватри навіт поза сценом мусит добрі виглядати!
***
Konferansjerka Łemkowskiej Watry nawet poza sceną musi wyglądać olśniewająco!
***
The announcer of the Lemkivska Vatra has to look great even off stage.

На сцені не є місця на впадки. Оля є прикладом конферансєрки, котрой вигляд све притігал увагу публики!
***
Na scenie nie ma miejsca na wpadki. Ola jest przykładem konferansjerki, której wygląd zawsze przyciąga tłumy widowni!
***
On the stage there is no place for mistakes. Ola is great example of an announcer whose look always makes an impression on the audience.

Знана і люблена моделка з нашого блоґа- Оксана, в сорочці з хафтом, підчас перерви медже виступами. 
***
Znana i lubiana modelka make life Lemko, Oksana w soroczce z niebieskim haftem, podczas krótkiej przerwy między występami.
***
One of our models - Oksana, in embroided blouse between concerts.

Кривулька є незаступленим додатком на Ватру. Вистарчит до того густовна сорочка, заплетена коса і можна рушати на закупи.
***
Krywulka jest niezastąpionym dodatkiem na Watrę. Wystarczy do tego gustowna soroczka, zapleciony warkocz i można ruszać na zakupy.
***
Typical lemko necklace- kryvulka, is irreplaceable jewellery for the Lemkivska Vatra. It looks best with an embroidered blouse and plaits.

Оля і Ксеня добрі знают, же мотиви квітови на суконках підкресляют деликатну уроду. 
***
Ola i Ksenia doskonale wiedzą, że motywy kwiatowe na sukience podkreślają delikatną i dziewczęcą urodę. 
***
Ola and Ksenia know that flower motives on dresses perfectly match their delicate features.

niedziela, 2 sierpnia 2015

Рослини в хижи / rośliny w domu


При уряджаню мешканя часто забиваме о рослинах. Застанавламе ся, де поставити канапу, а де регал на книжки, але не береме під увагу місця дла папротки ци кактуса. Аджек рослини то барс важний елемент мешканя, котри поправлає настрій, але передо вшитким, фільтрує повітря. Підчас фотосинтези повітря єст очищане з надміру двутленку угля, але тіж з некотрих шкодливих субстанції як бензен, толуен, формалдехид, амоняк.
 ***
Przy urządzaniu wnętrz często zapominamy o roślinach. Zastanawiamy się gdzie postawić kanapę a gdzie regał na książki, ale nie bierzemy pod uwagę miejsca dla paprotki czy kaktusa. Tymczasem rośliny to bardzo ważny element wnętrza, który poprawia nastrój, ale przede wszystkim filtruje powietrze. Podczas procesu fotosyntezy powietrze jest oczyszczane z nadmiaru dwutlenku węgla, ponadto rośliny oczyszczają powietrze z niektórych groźnych substancji takich jak benzen, toluen, formaldehyd, amoniak. 
***
In the world of interior design, plants are often forgotten. We wonder where to put the sofa and bookcase but what about the fern or cactus? Plants are an important element to consider in interior design as they improve our mood and filter the air. During the process of photosynthesis, air loses carbon dioxide and also some toxic substances such as benzene, toluene, formaldehyde and ammonia.
 
Рослини в доничках то тіж гарда оздоба мешканя. Вартат їх вєкспонувати. Проєктанти бют ся в помислях на ориґінальни квітники або донички до вішаня на стіні. Високи рослини можна поставити на підлозі, менши на парапетах або реґалах. Треба памятати о вимогах рослини і забезпечити їй добри варунки. Рослини котри люблат тінь, не повинни стати на міцно освітленим парапеті, а тоти котри люблат сонце, висохнут без міцного сонця.
***
Rośliny doniczkowe to też piękna ozdoba wnętrza. Warto je wyeksponować. Projektanci prześcigają się w pomysłach na oryginalne kwietniki czy specjalne doniczki do wieszania na ścianie. Wysokie rośliny można postawić na podłodze, mniejsze na parapetach czy regałach. Trzeba pamiętać o zapoznaniu się z wymaganiami rośliny i zapewnić jej odpowiednie warunki rozwoju. Rośliny lubiące cień nie powinny stać na mocno oświetlonym parapecie, a światłolubne uschną bez dużych ilości słońca.
***

Plants in flowerpots are also a beautiful decoration in the home and it’s worth putting them on display. Designers compete for novel ways to produce flowerbeds or hanging flowerpots. Tall plants work well on floors, while smaller plants look good on windowsills or bookcases. You have to remember to provide them with the right conditions to grow. Plants that like shade shouldn’t grow on a sunny balcony while those that like the sun fail to thrive without a good dose of sunshine.

Цікавим помислом на указаня невеличких папроток єст положиня їх в шуфлядах креденсу, котрий вісит на стіні. Подібних меблі можна гладати в антикваряті або на стриху. Оригінални сут тіж підвішани, плетени оздоби на донички, найліпше в різних кольорах. Таку композицю можна замонтувати аби вiдділити мешканя, на приклад кухню од салону, чи їдальні.

*** 
Ciekawym pomysłem na wyeksponowanie niewielkich paprotek jest umieszczenie ich w szufladkach kredensu, wiszącego na ścianie. Podobnych mebli można szukać w antykwariatach lub na strychu. Oryginalnie będą też wyglądać wiszące plecionki na doniczki, najlepiej w różnych kolorach. Taką kompozycję można zamontować do dzielenia powierzchni w mieszkaniu, np. oddzielenia kuchni od salonu czy jadalni.
***
An interesting way to display ferns is to put them in a drawer that is attached to a wall. We can find useful furniture in second hand shops or in our (cluttered) attics. Hanging colourful baskets full of flowers is also a good way of showing originality and a way to separate space in a flat. For example we can separate the kitchen from the living room or dinning room.

В теперішніх, екологічних часах стосуєме нови помисли на смітя. Єдним з них єст підвішани огорід з закручених фляшок. Хітом сут тіж форми до творіня в них піонових огородів. Можна іх використати яко декорацю на стіну заміст образів чи фототапет.

***
Na fali ekologicznych inicjatyw szuka się coraz to nowszych zastosowań dla śmieci. Jednym z nich jest stworzenie wiszącego ogrodu z zakręconych butli. Hitem są też specjalnie przystosowane formy do tworzenia w nich pionowych ogrodów. Można je wykorzystać jako nieszablonową dekorację ścienną, zamiast obrazów czy fototapet.
***

In our ecological times rubbish is being used in new ways. Old plastic bottles can be used as mini-garden beds and hung in the aparment. These can be used as a decoration instead of paintings or photographs.Добрим місцем для рослин є освітлена кухня. Найліпше посадити там зілля, бо можеме їх скоро вирвати і додати до ідла. Ароматични рослини впроваджают нас в добрий настрій. Вартат посадити мяту, базилю, петрушку але тіж лавенду або тимянок. Можна експериментувати з різнима одмінами знаних рослин. В кухні добрі есть мати рожаний кряк, а платки квітів використати до декорацї десерів.
***

Dobrym miejscem dla roślin jest widna kuchnia. Najlepiej posadzić w niej zioła, które możemy szybko zerwać i dodać do przygotowywanych posiłków. Aromatyczne rośliny z pewnością będą wprowadzać nas w dobry nastrój. Warto zasadzić miętę, bazylię, pietruszkę, ale również lawendę czy tymianek. Można eksperymentować z różnymi odmianami popularnych roślin. W kuchni dobrze też mieć różany krzew, a płatki kwiatów wykorzystać do dekoracji deserów.
***

The sunny kitchen is a good place for plants. The best option is to plant herbs because we can quickly use them for preparing dishes and the aroma creates a good mood. It is good to plant mint, basil, parsley and also lavender or thyme. We can experiment with various species of popular plants. A rose bush would look stunning in the kitchen and the petals could be used to decorate our desserts.

fotografie pobrane ze strony pinterest.com