poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Ружаний peeling до тіла/Różanyj peeling do tiła

Рожи можут слyжити яко декорація волосів
***
Roży możut służyty jako dekoracja wołosił


...але можут бити тіж стосувани в косметиці яко складник peelingu до тіла. Peeling побуджат кружиня і скора скорше ся реґенерує
***
...ale możut byty tiż stosuwany w kosmetyci jako składnyk peelingu do tiła. Peeling pobudżat krużynia i skora skorsze sia regeneruje. Ружаний peeling до тіла

Склад:
1 шкланка білого цукру
миска платків рyжи
1/2 шкланки оливи
1 лижка плинного медy
3 кроплі аромату ванілйового(опціоналні)
***
Różanyj peeling do tiła

Skład:
1 szklanka biłoho cukru
myska płatkił róży
1/2 szklanky olywy
1 łyżka płynnoho medu
3 kropli aromatu waniliowoho(opcjonalni)


1. Цукор всипуєме до миски, лyчиме з платками рyжи.
***
1. Cukor wsypujeme do mysky, łuczyme z płatkamy róży.
2. Додаєме оливу, мед, аромат (як yживаме) і ціліст делікатні розтераме.
***
2. Dodajeme olywu, med, aromat (jak używame) i cilist delikatni rozterame.
Peeling можна стосувати при каждим купанню!
***
Peeling można stosuwaty pry każdym kupaniu!

sobota, 9 sierpnia 2014

Квашени огірки / Kiszone ogórki


Потріби будут:
- огірки 
- слоіки зо щелнима закрутками
- хрін
- чеснок
- копер
- листя чорной порічки або вишні (опціоналні)
- осолена вода- копята ложка солі грубозернистой на літер води, найліпше приготувати сой завчасу жеби остигла
 ***

Potrzebne będą:
-ogórki
-słoiki ze szczelnymi zakrętkami
-chrzan
-czosnek
-koper
-liście czarnej porzeczki lub wiśni(opcjonalnie)
-osolona woda- czubata łyżka soli gruboziarnistej na litr wody, najlepiej przygotować ją wcześniej, żeby ostygła


1. Обрати і покроіти чеснок і хрін. Вмити копер.
2. Огірки докладні помити, барс тисно поукладати в слоіках.
3. Меже огірки чудом втиснути іщи покроєни хрін, чеснок ( до літрового слоіка старчат по два зубки чеснку і два невеличкі кавалці хріну) а до того іщи лодигу копрю.
4. На верха положити листки вишні або порічки
5. Заляти осоленом водом
6. Закрутити порядні і чекати аж скиснут. Можна іх істи юж од наступного дня- товдил сут малосольни.

Квашени огірки сут нискокальоричним джерелом вітамини Ц!

***
1. Obrać i pokroić czosnek i chrzan. Umyć koper.
2. Ogórki dokładnie umyć i bardzo ciasno ułożyć w słoikach
3. Między ogórki cudem wcisnąć jeszcze czosnek, chrzan (do litrowego słoika wystarczą po dwa kawałki chrzanu i dwa ząbki czosnku) a do tego jeszcze łodygę kopru
4. Na wierzchu ułożyć liście wiśni lub porzeczki
5. Zalać osoloną wodą
6. Zakręcić porządnie i czekać aż skisną. Można jej jeść już od następnego dnia- wtedy są małosolne.

Kiszone ogórki są niskokalorycznym źródłem
 witaminy C!
niedziela, 3 sierpnia 2014

lemko kitchen


Ци є штоси файнішого од забави в кухні з кузинками? Того рока одвідали нас кузинки з Канади. Перед вами Христя, Оля, Я (Міля) і Марися в єй лемківскій кухні, в котрій рихтує для вас смаковити преписи!
***
Czy jest coś fajniejszego niż zabawa w kuchni z kuzynkami? W tym roku odwiedziły nas kuzynki z Kanady. Przed Wami Christina, Ola, Ja (Mila) i Marysia w jej łemkowskiej kuchni, w której wymyśla dla was smakowite przepisy!

Марися- перфекцийна ґаздиня добрі знат, як важни є свіжи складніки
***
Marysia- perfekcyjna pani domu dobrze wie, jak ważne są świeże składniki


Христя хибаль кус змерзла, бо гріє ся на пецу!
***

Christina chyba zmarzła skoro wygrzewa się na piecu!


Што ліпше зробит на фігуру? Селер ци пероги?
***
Co lepiej wpływa na figurę? Seler czy pierogi?

Оля вперат ся, же нaйліпша на фігуру є кобаса!
***
Ola upiera się, że najlepsza na figurę jest kiełbasa!


Перфекцийна ґаздиня навіт коли розпалят під кухніом, дбат о гарний стрій згідни з актуалними трендами на лемківских вибєґах!
***
Perfekcyjna pani domu, nawet kiedy rozpala piec, dba o ładny strój zgodny z aktualnymi trendami na łemkowskich wybiegach!
 Часом під кінец дня остає лем фю-бздю в голові. На голові як видно тіж.
***
Czasem pod koniec dnia zostaje już tylko fiu-bździu w głowie. Na głowie zresztą też.