środa, 29 stycznia 2014

Witamina C
Коли зима шаліє за вікнами барс важне єст жеби дбати о одпорніст длатого береме вітаміну С. Тота популярна вітаміна єст добра на скору-навілжа і поліпшат кружиня. Бере уділ в усуваню токсин з організму длатого сік з цитрини єст добри перед але тіж по забаві :-)

Масочка з цитрини:
1. Цитрину кроіме на дві половини і з єдной битискаме сік а з другой кроіме пластри. До сіку додаєме ложку оливи.
2. Наносиме сік і пластри на твар. 
3. По 5 мінутах полочеме твар і наносиме дуже крему. Kiedy zima szaleje za oknami szczególnie ważne jest, aby dbać o odporność, dlatego sięgamy po witaminę C. Ta popularna witamina działa także na skórę-nawilża ją i poprawia ukrwienie. Bierze udział w usuwaniu toksyn z organizmu, dlatego sok z cytryny świetnie nadaje się zarówno przed jak i po imprezie :-)

Maseczka z cytryny:
1. Cytrynę kroimy na pół. Z jednej połowy wyciskamy sok, a z drugiej kroimy plastry. Do soku dodajemy łyżkę oliwy.
2. Wacikiem kosmetycznym nanosimy sok na twarz, a następnie kładziemy plastry cytryny. 
3. Po 5 minutach spłukujemy twarz i nanosimy na nią dużo kremu nawilżającego. 

piątek, 24 stycznia 2014

Мамалига / Mamałyga

То перепис адресувани передо вшитким до студентів, котрим не раз під кінец місяціа голод заглядат в оченіата, але тіж для тих, котри глядают нових смаків.
***
To perepys adresuwany peredo wszytkym do studentił, kotrym ne raz pid kinec misiacia hołod zahaladat w oczeniata, ale tiż dla tych, kotry hladajut nowych smakił.
***
To przepis adresowany przede wszystkim do studentów, którym nie raz pod koniec miesiąca głód zagląda w oczęta, ale też dla tych, którzy szukają nowych smaków. 


Складники: 
Шклянка муки або кашки кукуридяной
2 шклянки води (або молока)
Приправи: сіль, попер, можна тіж дати паприки, базиліі, вегети, што лем любите...
***
Składnyky:
Szklanka muky albo kaszky kukurydzianoj
2 szklanky wody (abo mołoka)
Pryprawy: sil, poper, można tiż daty papryky, bazylii, behety, szto lem lubyte...
***
Składniki:
Szklanka mąki albo kaszki kukurydzianej
2 szklanki wody (albo mleka)
Przyprawy: sól, pieprz, można też dodać papryki, bazylii, vegety, co kto lubi...

Воду з приправами заварити, а потім деликатні, найліпше през решітко, додавати муку / кашку, і міцно мішати, жеби не поробили ся ґрудки, ани ся не припалило. Коли маса набере дос звартой консистенцйі переложити єй до шкляного начиня.
***
Wodu z pryprawamy zawaryty, a potim delykatni, najlipsze prez reszitko, dodawaty muku / kaszku, i micno miszaty, żeby ne porobyly sia grudky, any sia ne prypalyło. Koly masa nabere doc zwartoj konsystencji, perełożyty jej do szklanoho naczynia.
***
Wodę z przyprawami zagotować, a potem delikatnie, najlepiej przez sitko, dodawać mąki/ kaszki i mocno mieszać żeby nie porobiły się grudki, ani się nie przypaliło. Kiedy masa nabierze dosyć zwartej konsystencji, przełożyć ją do szklanego naczynia.


Коли маса згустніє, виложити єй на танір і покроіти. До кроіня найліпше вживати натягненой нитки, бо до ножа може ся прикліяти.
***
Koly masa zhustnije, wyłożyty jej na tanir i pokroity.  Do kroinia najlipsze wżywaty natjahnenoj nytky, bo do noża może sia kus klyity.
***
Kiedy masa skrzepnie, wyłożyć ją na talerz i pokroić. Do krojenia najlepiej używać naciągniętej nitki, bo do noża mamałyga może się kleić.Мамалига найліпше смакує з сиром, йогуртом або сосом чоснковим. 
***
Mamałyha najlipsze smakuje z syrom, johurtom abo sosom czosnkowym
***
Mamałyga najlepiej smakuje z serem, jogutrem albo sosem czosnkowym.


Смачного!
***
Smacznoho!
***
Smacznego!


poniedziałek, 20 stycznia 2014

Кєлки :) Kiełki

Осінь? Зима? Весна?
Незалежні од того яку маме пору року, наши організми потрібуют витамин, а язики доброго смаку. 
Пропоную получити приємне з пожиточним і посіяти кієлки!

***
Osin? Zyma? Wesna?
Nezależni od toho jaku mame poru roku, naszy orhanizmy potribujut wytamyn, a jazyky dobroho smaku. Proponuju połuczyty pryjemne z pożytocznym i posijaty kiełky!
***

Jesień? Zima? Wiosna?
Niezależnie od pory roku, nasze organizmy potrzebują witamin, a języki dobrego smaku. Proponuję połączyć przyjemne z pożytecznym i posiać kiełki!


Я вимішалам жежуху з жоткєвком, а по пару днях моглам уж піберати свіжи кєлки до салаток і канапок :)
***
Ja wymiszałam rzeżuchu z rzodkiełkom, a po paru dniach mohłam uż pidberaty swiży kiełky do sałatok i kanapok :)
***
Wymieszałam rzeżuchę z rzodkiewką, a już po paru dniach mogłam dodawać świeże kiełki do sałatek i kanapek :)


Мало того, вода котра стекат по підланю кєлків ідеалні надаєт ся до підливаня квітів. Роснут по ній як шалени!

***
Mało toho, woda kotra stekat po pidlaniu kiełkił idealni nadajet sia do pidlywania kwitił. Rosnut po nij jak szaleny!
***

Mało tego, woda która ścieka po podlaniu kiełków idealnie nadaje się do podlewania kwiatów. Rosną po niej jak szalone!

П.С. А то моя випасена канапочка з тварожком, капустом пекіньском, курчаком і очивидно кєлками :P
***
P.S. A to moja wypasena kanapoczka z twarożkom, kapustom pekinskom, kurczakom i oczywydno z kiełkamy :P
***
P.S. A to moja wypasiona kanapka z twarożkiem, kapustą pekińską, kurczakiem i oczywiście kiełkami :Psobota, 4 stycznia 2014

Make Christmas Lemko!


Святочний Ринок в Горлицях
***
Świąteczny Rynek w GorlicachMедівнички

шкланка меду
3/4 шкланки цукру
1 кґ муки
лижочка соди очишченой 
приправа до пєрніка 
лижочка амоняку
марґаринa
штири лижки какао
3 яйця1. Мед, марґарину, приправи до пєрніка і цукор додаєме до ґорнця і підгріваме.
2. По оголоджиню додаєме до муки і яєц і додаєме тіж амоняк, соду і какао і ціліст мішаме аж кісто буде ся одкліяло од миски.
3. На посипаной муком стілниці розвалковуєме кісто і викраяме медівнички ріжнима форемками.
4. Печи в пецу нагрітим до 180 стопні през ок. 10-15 минут.

Pierniczki

szklanka miodu
3/4 szklanki cukru
1 kg mąki
łyżeczka sody oczyszczonej
przyprawa do piernika
łyżeczka amoniaku
margaryna 
4 łyżki kakao
3 jajka1. Miód, margarynę, przyprawy korzenne oraz cukier dodajemy do garnka i podgrzewamy. 
2. Po ostygnięciu dodajemy do mąki i jajek wraz z amoniakiem, soda i kakao i całość mieszamy, aż ciasto będzie się ładnie odklejać od miski. 
3. Na posypanej mąką stolnicy rozwałkowujemy ciasto i wycinamy pierniczki różnymi foremkami.
4. Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez ok 10-15 minut.