poniedziałek, 20 stycznia 2014

Кєлки :) Kiełki

Осінь? Зима? Весна?
Незалежні од того яку маме пору року, наши організми потрібуют витамин, а язики доброго смаку. 
Пропоную получити приємне з пожиточним і посіяти кієлки!

***
Osin? Zyma? Wesna?
Nezależni od toho jaku mame poru roku, naszy orhanizmy potribujut wytamyn, a jazyky dobroho smaku. Proponuju połuczyty pryjemne z pożytocznym i posijaty kiełky!
***

Jesień? Zima? Wiosna?
Niezależnie od pory roku, nasze organizmy potrzebują witamin, a języki dobrego smaku. Proponuję połączyć przyjemne z pożytecznym i posiać kiełki!


Я вимішалам жежуху з жоткєвком, а по пару днях моглам уж піберати свіжи кєлки до салаток і канапок :)
***
Ja wymiszałam rzeżuchu z rzodkiełkom, a po paru dniach mohłam uż pidberaty swiży kiełky do sałatok i kanapok :)
***
Wymieszałam rzeżuchę z rzodkiewką, a już po paru dniach mogłam dodawać świeże kiełki do sałatek i kanapek :)


Мало того, вода котра стекат по підланю кєлків ідеалні надаєт ся до підливаня квітів. Роснут по ній як шалени!

***
Mało toho, woda kotra stekat po pidlaniu kiełkił idealni nadajet sia do pidlywania kwitił. Rosnut po nij jak szaleny!
***

Mało tego, woda która ścieka po podlaniu kiełków idealnie nadaje się do podlewania kwiatów. Rosną po niej jak szalone!

П.С. А то моя випасена канапочка з тварожком, капустом пекіньском, курчаком і очивидно кєлками :P
***
P.S. A to moja wypasena kanapoczka z twarożkom, kapustom pekinskom, kurczakom i oczywydno z kiełkamy :P
***
P.S. A to moja wypasiona kanapka z twarożkiem, kapustą pekińską, kurczakiem i oczywiście kiełkami :PBrak komentarzy:

Prześlij komentarz