piątek, 24 stycznia 2014

Мамалига / Mamałyga

То перепис адресувани передо вшитким до студентів, котрим не раз під кінец місяціа голод заглядат в оченіата, але тіж для тих, котри глядают нових смаків.
***
To perepys adresuwany peredo wszytkym do studentił, kotrym ne raz pid kinec misiacia hołod zahaladat w oczeniata, ale tiż dla tych, kotry hladajut nowych smakił.
***
To przepis adresowany przede wszystkim do studentów, którym nie raz pod koniec miesiąca głód zagląda w oczęta, ale też dla tych, którzy szukają nowych smaków. 


Складники: 
Шклянка муки або кашки кукуридяной
2 шклянки води (або молока)
Приправи: сіль, попер, можна тіж дати паприки, базиліі, вегети, што лем любите...
***
Składnyky:
Szklanka muky albo kaszky kukurydzianoj
2 szklanky wody (abo mołoka)
Pryprawy: sil, poper, można tiż daty papryky, bazylii, behety, szto lem lubyte...
***
Składniki:
Szklanka mąki albo kaszki kukurydzianej
2 szklanki wody (albo mleka)
Przyprawy: sól, pieprz, można też dodać papryki, bazylii, vegety, co kto lubi...

Воду з приправами заварити, а потім деликатні, найліпше през решітко, додавати муку / кашку, і міцно мішати, жеби не поробили ся ґрудки, ани ся не припалило. Коли маса набере дос звартой консистенцйі переложити єй до шкляного начиня.
***
Wodu z pryprawamy zawaryty, a potim delykatni, najlipsze prez reszitko, dodawaty muku / kaszku, i micno miszaty, żeby ne porobyly sia grudky, any sia ne prypalyło. Koly masa nabere doc zwartoj konsystencji, perełożyty jej do szklanoho naczynia.
***
Wodę z przyprawami zagotować, a potem delikatnie, najlepiej przez sitko, dodawać mąki/ kaszki i mocno mieszać żeby nie porobiły się grudki, ani się nie przypaliło. Kiedy masa nabierze dosyć zwartej konsystencji, przełożyć ją do szklanego naczynia.


Коли маса згустніє, виложити єй на танір і покроіти. До кроіня найліпше вживати натягненой нитки, бо до ножа може ся прикліяти.
***
Koly masa zhustnije, wyłożyty jej na tanir i pokroity.  Do kroinia najlipsze wżywaty natjahnenoj nytky, bo do noża może sia kus klyity.
***
Kiedy masa skrzepnie, wyłożyć ją na talerz i pokroić. Do krojenia najlepiej używać naciągniętej nitki, bo do noża mamałyga może się kleić.Мамалига найліпше смакує з сиром, йогуртом або сосом чоснковим. 
***
Mamałyha najlipsze smakuje z syrom, johurtom abo sosom czosnkowym
***
Mamałyga najlepiej smakuje z serem, jogutrem albo sosem czosnkowym.


Смачного!
***
Smacznoho!
***
Smacznego!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz