wtorek, 30 września 2014

Вакацийні / wakacyjnie


Коли юж вдало ся зарахувати сесю поправкову пришла пора на вакацїі. Запакувалисме ся до дідового авта і поіхалисме лапати сонце в Хорватіі. 

Як видно по знимці на горі, на нашим виїізді не бракло мотивіл біблійних. Олесь яко Мойсей перепроваджає на пляжу през море Олцю і Вітка.

***

Gdy już udało się zaliczyć sesję poprawkową przyszła pora na długo wyczekiwane wakacje. Zapakowaliśmy się do dziadkowego auta i pojechaliśmy łapać słońce w Chorwacji.

Jak widac po zdjęciu na górze, na naszym wyjeździe nie brakło motywów biblijnych. Ołeś jako Mojrzesz przeprowadza na odległą plażę Olkę i Witka przez wzburzone morze.


Галеріі штуки і образи продавани під голим небом в крутих вулицях, можна било найти всядил, крім того малисме оказю найти інсталацю артистичну Власти Жаніць- Одорваня (Odraz/ Lo stacco)

***

Galerie sztuki i obrazy sprzedawane pod gołym niebem można było znaleźć w każdej krętej uliczce, prócz tego mieliśmy okazję zobaczyć instalację artystyczną Vlasty Žanić- Oderwanie (Odraz/ Lo stacco)
Праві кожни ден зачиналисме на пляжи. Море было барс тепле, вкінци моглам си попливати, удало мі ся навіт опалити.

***

Prawie każdy dzień zaczynaliśmy na plaży. Morze było jeszcze ciepłe, nie mogliśmy się powstrzymać przed pływaniem. Udało mi się nawet opalić.
На торгах можна било купити свіжи овочи і не лем...

***

Na targach można było kupić świeże owoce i nie tylko...


Наши майстри кухні Олесь і Вітек пририхтували пишни рибочки, котри засмакували навіт моєй вибредной сестрі Олі.
***

Nasi mistrzowie kuchni Ołeś i Witek przygotowali przepyszne rybki, które posmakowały nawet wybrednej Olce :)Єдним з найгарщих видоків били заходи сонця.

***

Jednym z najpiękniejszych widoków były zachody słońca.


Малисме тіж оказю обзернути яскиню Баредіне, де некотри формацйі скални творили ся през кілька а навіт кількасот тисячів років.

***

Mieliśmy też okazję obejrzeć jaskinię Baredine, gdzie niektóre formacje skalne tworzyły się przez kilka a nawet kilkaset tysięcy lat.А Вам як минули тоти тепли вакацийни місяці?

***

A jak Wam minęły te ciepłe wakacyjne miesiące?

1 komentarz:

  1. jak mi munuly wakacji? hm... byłam w malownyczym seli Beskydu Nyskoho- Gładyszowi. Tepłe sonce, tepła woda w riczci a peredo wszytkym- tepły lude! Zaochoczam wszytkych do pryjizdu w toty storony, pozdarawlam :D

    OdpowiedzUsuń