poniedziałek, 3 lutego 2014

Щипіорок/ Szczypiorek

Застанавлате ся одкал взяти о тій порі свіжу зеленину?
Як любите щипіорок, то тот пост є для вас!
***
Zastanawlate sia odkal wziaty o tij pori roku świżu zelenynu?
Jak lubyte szczypiorok, tot post je dla was!
***
Zastanawiacie się skąd i tej porze roku wziąć świeżą zieleninę?
Jeśli lubicie szczypiorek, ten post jest dla was!


Годуваня свого щипіорку то жадна меція- вистарчит слоік, гумка рецептурка, кавалок ґази і цебуля. 
***
Hoduwania  swoho szczypiorku to żadna mecyja- wystarczyt słoik, humka recepturka, kawałok gazy i cebula.
***
Hodowanie własnego szczypiorku to nic prostszego! Wystarczy słoik, gumka recepturka, kawałek gazy i cebula.


Вистарчит прикрити слоік ґазом, обвязати рецептурком, наляти до ніого води, a на ґазі умістити цебулю.
***
Wystarczyt prykryty słoik gazom, obwjazaty recepturkom, nalaty do nioho wody, a na gazi umistyty cebulu.
***
Wystarczy przykryć słoik gazą, obwiązać gumką recepturką, nalać do niego wody, a na gazie umieścić cebulę.
По парох днях повинни зийти перши листки щипіорка!
***
Po paroch dniach powynny zyjty perszy lystky szczypiorka!
***
Po kilku dniach powinny wzejść pierwsze listki szczypiorku!


Памятайте, жеби го підливати!
***
Pamjatajte, żeby ho pidlywaty!
***
Pamiętajcie, żeby go podlewać!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz