wtorek, 7 października 2014

Перши осінни Листя / Pierwsze jesienne liście


Листя лежачи на вулиціах є штораз частішим видоком, зміняют ся з зелених на золото-червене..

***

Liście leżące na ulicach są coraz częstszym widokiem, zmieniają kolory z zielonego na złoto- czerwone...

Мій братчик Миколай зробил мі знимки в суконці котра виглядат як осінни листочки.
***

Mój braciszek Mikołaj zrobił mi zdjęcia w sukience o barwach jesiennych liści.


Осін то барс добрий час на занятя ся робітками. Взялам ся за робліня теплого шведра на зиму для свого любого. Што правда зачалвм го робити на осін рік тому, але заним скінчилам плечі то зробила ся весна. Мам надію, же того рока вироблю ся заним стиснут нас морози. 

***

Jesień to bardzo dobry czas na zajęcie się robótkami. Zabrałam się więc za robienie ciepłego swetra na zimę dla swego lubego. Po prawdzie zaczęłam go robić jesienią tamtego roku, lecz zanim skończyłam plecy zrobiła się wiosna. Mam nadzieję, że w tym roku wyrobię się zanim przyjdą mrozy. 

sarah burwash


Добрим заберачом осіннього часу є тіж вишивання. Для тих котри не люблят скомплікуваних взорів, полечам вишиваня брансолеток на руку.

***

Dobrym zabieraczem jesiennego czasu jest też wyszywanie. Dla tych, którzy nie lubią skomplikowanych i czasochłonnych wzorów, polecam wyszywanie małych bransoletek na rękę. 


Жичу Вам, жебисте не дали ся осінніой хандрі! ***
Życzę Wam, żeby nie dopadła Was jesienna chandra!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz