środa, 6 maja 2015

Велька Битва Горлицка / Wielka Bitwa Gorlicka


Сто років тому, в днях 2-5 мая 1915 рока, вiйска німецки і аусто-угорски переламали фронт російскій. На тоту памятку повят Горлицкій пририхтувал купу атракцйі, на жал не удало ся мі скористати зо вшитких, але опишу хоц тоти котрим виділа.
***
Sto lat temu, w dniach 2-5 maja 1915 roku, wojska niemieckie i austro-węgierskie przełamały front rosyjski. Na pamiątkę tych wydarzeń, powiat Gorlicki przygotował mnóstwo atrakcji. Niestety, nie ze wszystkich udało mi się skorzystać, ale opiszę choć te, na których byłam.


В четвер 30.04 одбул ся суперовий концерт. Заграли ансамблі: Back Off, Валасі, Клезмафор, Чачі Ворба, Хрдза і Цімбалібанд
***
W czwartek 30.04 odbył się superowy koncert. Zagrały zespoły z tytułowych czterech stron Karpat, wśród gwiazd wieczoru byli: Back Off, Wałasi, Klezmafour, Hrdza, Cimbaliband i ČAČI VORBA. 


В перерві медже концертами пішлисме на каву і пивко- залежні од того, што хто потребувал до регенерацйі :) 
***
W przerwie między koncertami poszliśmy na kawę i piwko- zależnie od tego, kto czego potrzebował na regenerację :)


На сцені Клєзмафор а під сценом Горлиці і околиці 
***
Na scenie Klezmafour, a pod sceną roztańczone Gorlice i okolice

Ратуш міста на хвилу замінил ся в поле битви, коли висвітляно на ним снецялні опрацювану анімацю.
***
Ratusz miejski na chwilę zamienił się w pole bitwy, dzięki specjalnie przygotowanej animacji.


Зараз по тім на сцену вишол мадярскі ансамбл Цімбалібанд
***
Zaraz po pokazie na scenę wyszedł węgierski zespół Cimbaliband

Наступного дня вечером на Ринку оглядалисме репліку першого бальону на огріте повітря
***
Następnego dnia, na rynku oglądaliśmy replikę pierwszego balonu na ogrzane powietrzeА в суботу, з самого рана в Санковій одтворено битву. Понад 300 членіл груп реконструкційних зо 4 стран світа в скороченій версйі передставило нам тото, што діяло ся під Горлицями сто років тому. 
***
W sobotę z samego rana w Sękowej odtworzono bitwę. Ponad 300 członków grup rekonstrukcyjnych z 4 stron świata w skróconej wersji pokazało przebieg wydarzeń sprzed stu lat. 

 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz