czwartek, 18 lutego 2016

Музичні одкритя / muzyczne odkrycia


Тіж мате часом так, же коли на сотній імпрезі чуєте, як хтоси зачинат співати "За поляном чорна роля" або "несе Галя воду", то Вас фрас трафлять?

Тимчасом на лемківскій сцені музичній, як гриби по дощу появляють ся  прекрасни співанки- тоти цілком нови, оперти на проблемах сучасних лемків, але тіж нови аранжацйі забутих пісні.
***
Czy czasem też tak macie, że kiedy po raz setny na imprezie słyszycie, jak ktoś zaczyna śpiewać "za polanom czorna rola" albo "nese hala wodu", to was trafia szlag?

Tymczasem na łemkowskiej scenie muzycznej, jak grzyby po deszczu pojawiają się piękne piosenki- te całkiem nowe, oparte na problemach współczesnych Łemków, ale też nowe aranżacje zapomnianych pieśni. 
В тім місци хочу повісти о ревелаційній плиті Серенчи. 
Плита долго чекана, але за то допрацювана і передумана. Серенча оперла єй на стародавних співанках, котри зберал на Лемковині (між іншима в моім рідним Маластові) етнограф Філарет Колесса. 
***
W tym miejscu chcę napisać o rewelacyjnej płycie Serenczy. Długo wyczekiwana, ale za to dopracowana i przemyślana. Serencza oparła ją na zapomnianych piosenkach, które zbierał na Łemkowszczyźnie (między innymi w moim rodzinnym Małastowie) etnograf Filaret Kolesa.Наступнима, о котрих хтілам повісти сут гудаки з 7кропки. Моім приватним хітом є кабаретова пісня о молодих лемківских женах :)
***
Następnymi artystami, o których chcę powiedzieć są muzycy z zespołu 7kropka. Moim prywatnym hitem jest kabaretowa piosenka  o młodych łemkowskich żonach :)В тім ансамблі грає тіж Юлія Ющак, котра часом виступлує сольо. Сама пише, грат і співат ліричні пісні.
***
W tym zespole gra też Julia Juszczak, która czasem występuje solo. Sama pisze, gra i śpiewa liryczne piosenki.
Наступна на моєй плейлисті є Крайка, котра власні видала свою першу плиту. Горячо рекомендую вшитким фанам білого співу!
***
Następna na mojej playliście jest Krajka, która właśnie wydała swoją pierwszą płytę. Gorąco polecam wszystkim fanom białego śpiewu!1 komentarz: