Przejdź do głównej zawartości

Вбрана в родинни гісторії / Ubrana w rodzinne historieОстанніо роблю ся барс сентиментальна. Не знам ци то квестія тяжових гормонів, ци уж звичайні ся старію...

Все як верталам домів то робилам реманент во вшитких шафах і скринях, глядаючи цікавих перелок серед старих родинних лахів. Мої мама і баба все одкладали своі улюблени строї, котри юж вишли в моди (або з іх розміру😉) з надійом же даколи ся іщи придаджут. І ту власні появлям ся я- як Індіана Джонс серед домашніх пелен... витігам тоти стари скарби на світло денне і даю ім друге життя в своєй гардеробі.

Так власні было з чорно-білим шведриком котри мам на знимці. То памятка по моєй покійной бабусі Парасці, котра часто в ним ходила. Все як го вберам чую, якби гріл ня не сам шведер, але тепло бабиних рамен.

Кольчики котри до нього вбралам то подарок од другой бабусі- Олени. Баба обійшли в них десятки Маланок, весіль і інших імпрез, за кожним разом виглядаючи як звізда ✨

Думам же про родинни скарби яки ношу на штоден, буду мусіла зробити цілий цикль постів 🤔 Тим більше, же моя кольекція памяток вчера побільшила ся о презенти від баби мого шугая- в тому цілий зестав суперанцких пасків з шальених років вісемдесятих! 

Ostannio roblu sia bars sentymentalna. Ne znam cy to kwestia tjażowych hormoniw, cy już zwyczajni sia stariju...

Wse jak wertałam domił to robyłam remanent wo wszytkych szafach i skryniach, hladajuczy cikawych perełok sered rodynnych łachiw.  Moi mama i baba wse odkładaly swoi ulubleny stroi, kotry już wyszly z mody (abo z ich rozmiru 😉 ), z nadijom że dakoly sia iszczy prydadżut. I tu właśni pojawlam sia ja- jak Indiana Jones sered domasznich pelen... wytiham toty rodynny skarby na świtło denne i daju im druhe żyttja w swojej harderobi.

Tak właśni było z czorno-biłym szwedrykom kotry mam na znymci. To pamjatka po mojej pokijnoj babusi Parasci, kotra czasto w nym chodyła. Wse jak ho wberam czuju, jakby hrił nia ne sam szweder, ale tepło babynych ramen. 

Kolczyky kotry do nioho wbrałam, to zas podarok od druhoj babusi- Oleny. Baba obijszly w nych desiatky Małanok, wesil i inszych imprez, za kożnym razom wyhladajuczy jak źwizda ✨

Dumam, że pro rodynny skarby, kotry noszu na sztoden, budu musiła zrobyty ciłyj cykl postiw🤔 Tym bilsze, że moja kolekcja pamiatok wczera pobilszyła sia o podarky wid baby moho szuhaja- w tomu ciłyj zestaw superanckych paskiw z szalenych rokiw wisemdesiatych!

***

Ostatnimi czasy robię się bardzo sentymentalna. Nie wiem czy to kwestia ciążowych hormonów, czy zwyczajnie się starzeję...

Zawsze jak wracam do domu, robię remanent w szafach i skrzyniach, szukając perełek wśród rodzinnych ciuchów. Moja mama i babcia zawsze odkładały swoje ulubione kreacje, które już wyszły z mody (albo z ich rozmiaru), z nadzieją że jeszcze kiedyś się przydadzą.
I tu właśnie pojawiam się ja- jak Indiana Jones wśród domowych pieleszy- wyciągam rodzinne skarby na światło dzienne i daję im drugie życie w swojej szafie.

Tak właśnie było z czarno-białym sweterkiem ze zdjęcia. To pamiątka po mojej zmarłej babci Teresce, która często w nim chodziła. Zawsze gdy go ubieram czuję, jakby grzała mnie nie dzianina, ale ciepło babcinych ramion...

Kolczyki, które do niego ubrałam, to z kolei prezent od drugiej babci-Helenki. Babcia obskoczyła w nich dziesiątki Małanek, wesel i innych imprez, za każdym razem wyglądając w nich jak gwiazda ✨

Myślę o całym cyklu postów ze stylizacjami złożonymi z rodzinnych pamiątek 🤔, zwłaszcza, że moja kolekcja wczoraj powiększyła się o prezenty od babci mojego chłopaka- w tym cały zestaw szałowych pasków z lat osiemndziesiątych! Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Мандрівки по Лемковині / wędrówki po Łemkowynie

Тижден тому, в вікенд, разом з приятельми вибралсме ся на невеличку мандрівку по Лемковині. Виіхалисме з Маластова, в строну Кривой, а потім без Долге, аж по Котань, Святкову Вельку i Святкову Малу. Траса не довга, але надзвичайно мальовнича. Раз за разом хотілам ся зтримувати, жеби витягнути апарат і натріскати знимок. *** W miniony weekend, razem z przyjaciółmi wybraliśmy się na małą wyprawę po łemkowskich bezdrożach. Ruszając z Małastowa, pojechaliśmy w kierunku Krzywej, i dalej przez Długie aż do Kotani, Świątkowej Wielkiej i Świątkowej Małej. Trasa niebyt długa, ale wyjątkowo malownicza. Co rusz chciałam się zatrzymać żeby wyciągnąć aparat i porobić zdjęcia.  Piknik pod cerkwią w Świątkowej Małej. Першим нашим пунктом била Котань. Церква, кора нахдит ся в селі, била побудована в 1782 році, а перебудована в 1841 році. Навколо храму можна взріти лапідарій каменного лемківського мистецтва, головні камянни хрести, принесені з цмoнтерів в Розстайнім, Грабі i Жидів

Лемківски писанки / Łemkowskie pisanki

Lemko easter eggs Добриден  Маме квітень.  Великден штораз ближче, за виглядом епідемія, a в хижи нич до роботи-  то найліпший час жеби помалювати яйця!  В мої родинні хижи на тоту нагоду дідо (котрий має заран уродини) все розпалювал оген під старом кухньом. На горячу бляху клало ся покривала од веків, а на них правдивий віск. Перше, рaзом з бабом Ольеном, рихтувалисме шпилки на олівцях до писаня, а потім бралисме ся до роботи. Бабуся од малого нас вчила як писати віском, оповідала при тим яки взори писали єй няньо і мама... *** Dobryden Mamy kwiecień. Wielkanoc coraz bliżej, za oknem epidemia, w domu nudy- to idealny czas na malowanie jajek! W moim rodzinnym domu, na tą okazję dziadek rozpalał starą kaflową kuchnię. Na gorącą blachę kładło się pokrywki od słoików, a na nie prawdziwy wosk. Najpierw razem z babcią przygotowywałyśmy szpilki wbite w ołówki, służące do pisania woskiem, a potem zabierałyśmy się do roboty. Babcia od m

Час на квіти / czas na kwiaty

Іде весна! Заним поля і луки заповнят ся квітями, можеме іх впровадити до своіх хиж в паперовой версйі.  *** Idzie wiosna! Zanim pola i łąki zapełnią się kwiatami, możemy wprowadzić je do swoich domów  w papierowej wersji! Робліня квітів з паперя то добра думка на релякс, або занятя для цілой родини в вікенд. *** Robienie kwiatów z papieru to dobry pomysł na relaks, albo spędzenie czasu z rodziną w weekend. Як використати таки квіти? Можна уложити з них традіційни вукєти, створити висячи гірлянди або причепити до стіни! *** Jak wykorzystać takie kwiaty? Można z nich ułożyć tradycyjne bukiety, utworzyć wiszące girlandy albo przymocować do ściany! Веце інспірацйі можете глядати на сторонах: *** Więcej inspiracji możecie znaleźć na stronach: Lia Griffith wonderful DIY ash and crafts