poniedziałek, 6 lipca 2015

Як урядити лемківску хижу? / Jak urządzić łemkowską chyżę?

Вакацйі то час, коли Лемки з цілого світа одведжают свою рідну землю. Биват, же постанавляют купити сой гел ділянку, або і од разу хижку. Як ся в ним урядити, жеби в полни почути сілский лемквівский клімат? Маме для Вас жмень інспірацйі!

***
Wakacje to czas, kiedy Łemkowie z całego świata odwiedzają swoje rodzinne strony. Bywa, że postanawiają kupić tu działkę, albo i od razu dom. Jak się w nim urządzić, żeby w pełni poczuć sielski, łemkowski klimat? Mamy dla Was garść inspiracji!


Якшто Ваша хижа іщи в фазі будови, або в плянах на наступни роки, можете використати думку на малу хижку з антресольею. Під сподом можна виділити кухню і лазничку, або додатеову сипяльню.
***

Jeśli Wasz domek jest jeszcze w fazie budowy, albo w planach na następne lata, możecie wykorzystać pomysł na mały domek z antresolą do spania. Pod spodem można urządzić kuchnię i łazienkę oraz salon, albo dodatkową sypialnię.


Місцем де певно будете начастіше перебували є сальон. Вартат задбати жеби бил не лeм функціонални але і приємний для очей. Заміст канапи можна накупити ріжних сідиск, як матераци, подухи, пуфи, котри підчас гарной погоди можна без проблему винести на подвіря.
***
Miejscem gdzie na pewno będziecie spędzać dużo czasu jest salon. Warto więc zadbać żeby był nie tylko funkcjonalny ale i przyjemny dla oka. Zamiast kanapy można wyposażyć go w różne rodzaje siedzisk, jak materace, poduchy i pufy, które podczas ładnej pogody można bez problemu wynieść na zewnątrz.


В сальоні можна зaмістити тіж кутик їдалний. Свіжи букєти квітів і зілля на певно виострят наш апетит на зварени даня. 
***
W salonie można też wydzielić kącik jadalny. Świeże bukiety kwiatów i ziół na pewno wyostrzą apetyt.
В гірсій хижці не вілно забити о огріваню! Можеме замонтувати стиловий комінок, індустрялну "козу", або покусити ся о пец з правдивого здаріння. Tакoй кухні, не важне чи ліпленой чи кафловой можна вживати до огріваня цілой хижи. Крім того очивидно до варіня, печеня і грітя задка на приппічку. 
***
W górskim domku nie można zapomnieć o ogrzewaniu! Możemy zamontować w nim stylowy kominek, industrialną "kozę", albo skusić się na piec kuchenny z prawdziwego zdarzenia.  Taki piec, nie ważne czy lepiony z gliny czy kaflowy może służyć do ogrzewania całego domu. Prócz tego będzie idealny do gotowania, pieczenia i wygrzewania się na przypiecku.


Тим, котри не мают місця або охоти на тоту кус архаічну конструкцю, пропоную впровадити пару фолькових елементів в модерній кухні. 
***
Tym, którzy nie mają miejsca albo ochoty na taką archaiczną konstrukcję, proponuję wprowadzić kilka folkowych elementów w nowocześnie urządzonej kuchni.


Піддаше то добре місце на уряджиня сипяльні. Жеби створити романтичну атмосферу можна привісити колорови лямпки. На підлогу конечні треба положити мягкий диван. Колорова постіл з фольковима мотивами чи оздобні різблени рами ліжок, то деталі, котри впроваджают притулний настрій.
***
Poddasze to dobre miejsce na urządzenie sypialni. Żeby stworzyć w niej romantyczną atmosferę można przywiesić w niej kolorowe lampki. Na podłodze koniecznie trzeba rozłożyć miękki dywan. Kolorowa pościel czy rzeźbione ramy łóżek, to detale, które wprowadzą przytulny nastrój.

В деревяній хижи, як знудит ся нам натурална барва дерева, можна ужити спецялних фарб штоб одсвіжити і розсвітлити кімнату. Малювати можна тіж деревяну підлогу.
***
W drewnianej chacie, gdy znudzi się nam naturalna barwa drewna, można użyć specjalnych farb, żeby odświeżyć i rozświetlić pokoje. Malować można też podłogę.
Лазничка мусит бити передо вшитким добрі забезпечена перед вілгітіом. Як при єй викінченю користаме з дерева, не вартат ощадати на доброй якости імпрегнатах, котри забезпечат дерево. 
***
Łazienka musi być przede wszystkim dobrze zabezpieczona przed wilgocią. Zwłaszcza, jeśli jest wykończona drewnem. Nie warto wówczas oszczędzać na dobrej jakości impregnatach, które ją zabezpieczą przed zniszczeniem.
Як позвалят нам на тото метраж, добрі виділити кус місця на гардеробу. Полиці зроблени зо старих дощчок додадут єй характеру. Мусят они бити гладки, жеби не затігали шведрів і кошелок, яки будут на них лeжати.
***
Jak pozwala nam na to metraż, dobrze wydzielić trochę miejsca na garderobę. Półki zrobione ze starych desek dodadzą jej charakteru. Muszą być one jednak gładkie, by drzazgi nie zaciągały swetrów i koszulek, które będziemy na nich przechowywać. 


Все добрий видок за вікном заповнят шиби малювани в квіти. Вигляди можут мати декораційну столярку, чи бити оздоблєни малюнками. 
***
Dobry widok za oknem zapewnią szyby malowane w kwiaty. Okna mogą też mieć dekoracyjną stolarkę, czy zostać upiększone ręcznie malowanymi wzorami.Середину хижи можна од долу до гори помалювати в квіти, або ограничити ся до образків на стіну. Добром думком будут мотиви розлинни, звірячи або строїі регіонални.
***
Wnętrze chaty można od dołu do góry pomalować w kwiaty, albo ograniczyć się do obrazków na ścianie. Dobrym pomysłem będą wszelkie motywy roślinne, zwierzęce albo stroje regionalne. 1 komentarz: