sobota, 11 lipca 2015

виніки конкурсу! / wyniki konkursu!

Перше місце в нашому конкурсі занимат Олексанра Кєлечава. Єй вінки сут уплетени з бібулового квітя, зробленого традіційном лемківскoм техніком. Веце вінків єй авторства можете обзернути на блогу, котрий провадит.
***
Pierwsze miejsce w naszym konkursie zdobywa Aleksandra Kieleczawa. Jej wianki są uplecione z kwiatów, robionych tradycyjną łemkowską techniką, z bibuły. Więcej cudów jej autorstwa możecie zobaczyć na blogu, który prowadzi.


Друге місце, заняли діти з краківського недільного садочка. Свій вінок викльиіли на брісолу з колорових паперових квітів. Гратулуєме оригіналного помислу і крас виконаня!
***
Drugie miejsce zajęły dzieci z krakowskiego niedzielnego przedszkola, działającego przy parafii grekokatolickiej. Swój wianek wykleiły na bristolu z kolorowych papierowych kwiatów. Gratulujemy oryginalnego pomysłu i pięknego wykonania!


Третє місце заняли Оля і Юля, котри дорогу на подюм утерли си крас вінками і щиром усмішком!
***
Trzecie miejsce zdobywają Ola i Julia, które utorowały sobie drogę na podium pięknymi wiankami i szczerym uśmiechem :)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz