środa, 4 grudnia 2013

Спідниця на кожну оказю / Spódnica na każdą okazję


Спідниця в лудови взори надаєтся на кожну оказю.
Гнеска запрезентуєме єй в версйі роково-хірісовской, котра по пару дрібних змінах надаст ся тіж на виступ з Колесом Сільских Ґаздинь!
***
Spidnycia w ludowy wzory nadajetsia na kożnu okazju.
Hneska zaprezentujeme jej w wersji rokowo-hipisowskoj, kotra po paru dribnych zminach nadast sia tiż na wystup z Kolesom Silskych Gazdyń!
***

Spódnica w ludowe wzory nadaje się na każdą okazję. 
Dziś zaprezentujemy ją w wersji rokowo-hipisowskiej, która po paru drobnych przeróbkach świetnie nada się też na występ gościnny z Kołem Gospodyń Wiejskich!
Підставом для той стилізацйі є усміх на гамбі і спідниця в квіти. До того простий, чорний підкошелок, барвний шал і опаска на волося ручні роблена. В разі острого сонця або натрутних папараззі і іхніх фльеши полечаме тіж сміючи ся окулярі :)
***
Pidstawom stylizacji je uśmich na hambi i spidnycia w kwity. Do toho prostyj, czornyj pidkoszelok, barwnyj szal i opaska na wołosia ruczni roblena. W razi ostroho soncia abo natrutnych paparazzi i ichnich fleszy poleczame tiż smijuczy sia okulari :)
***
Podstawą stylizacji jest uśmiech na twarzy i kwiecista spódnica, do tego prosty czarny podkoszulek, barwny szal oraz opaska na włosy ręcznie robiona. W razie ostrego słońca lub natrętnych paparazzi i ich fleszy polecamy śmiejące się okulary :)


На виступ з Кольесом Сільских Ґаздинь, вистарчит замінити шаль на хафтувани ґорсет, волося заплести в косу а шию прибрати культовима червонима коралами!
***
Na wystup z Kolesom Silskych Gazdyń, wystarczyt zaminyty szal na chaftuwany gorset, wołosia zaplesty w kosu a szyju prybraty kultowyma czerwonyma koralamy!
***
Na występ z Kołem Gospodyń Wiejskich, wystarczy zamienić szal na haftowany gorset, włosy zapleść w warkocz a szyję ozdobić sznurem kultowych czerwonych korali!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz