niedziela, 29 grudnia 2013

Запеєкани баклажани / Zapiekane bakłażany

То перепис на єдно з моіх улюблених дань! Передставлям запєкани баклажани з помідорами :)

To perepys na jedna z moich ulublenych dań! Peredstawlam zapjekany bakłażany z pomidoramy :)

To przepis na jedno z moich ulubionych dań! Przedstawiam zapiekane bakłażany z pomidorami :)

Складники:
-2 баклажани
- кроєни помідори з картоника або пушки
- зілля провансарски
- 2-3 зубки чеснку
- сир жобтий
- сир пецоріно
- олива з оливок

Składnyky: 
- 2 bakłażany
-krojeny pomidory z kartonika abo puszky
-zilla prowansarsky
-2-3 zubky czesnku
- syr żowtyj
- syr pecorino
-olywa z olywok

Składniki:
- 2 bakłażany
- krojone pomidory z kartonika lub puszki
- zioła prowansarskie
- 2-3 ząbki czosnku
- ser żółty
- ser pecorino
-oliwa z oliwek

Начиня жароодпорне (або кілка менших) натовстити оливом. Наставити пекарник на 180 стопни. Кроєни помідори вимішати з перетисненим без праску ческком і двома ложками зіл провансарских. Баклажани покроіти в плястри- я покроілам вздолж і укладалам на зміну з помідорами в малих мисочках як лазаню. В припадку векшого начиня ліпше покроіти вшеж, на округли таларки грубости піл центиметра і полати помідорами. На верха уложити сир жовтий і посирати стертим сиром пецоріно.
Всадтити до нагрітого пекарника на ок. 40 хвилин.
Naczynia żaroodporne (abo kilka menszych) natołstyty olywom.  Nastawyty pekarnyk na 180 stopny. Krojeny pomidory wymiszaty z peretysnenym bez prasku czesnkom i dwoma łyżkamy ził prowansarskych. Bakłażany pokroity w plastry- ja pokroiłam wdołż i układałam na zminu z pomidoramy w małych mysoczkach, jak lazaniu. W prypadku wekszoho naczynia lipsze pokroity wszerz, na okryhły talarky hrubosty pił centymetra i polaty pomidoramy. Na wercha ułożyty syr żowtyj i posypaty stertym syrom pecorino.
Wsadyty do nahritoho pekarnyka na ok. 40 chwylyn.

Naczynie żaroodporne (lub kilka mniejszych) natłuścić oliwą. Nastawić piekarnik na 180 stopni. Krojone pomidory wymieszać z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i dwoma łyżkami ziół prowansarskich. Bakłażany pokroić w plastry- ja pokroiłam wzdłuż i układałam na przemian z pomidorami w małych miseczkach żaroodpornych jak lasagne. W przypadku dużego naczynia polecam pokroić wszerz, na okrągłe talarki grubości pół centymetra, polać pomidorami. Na wierzchu ułożyć ser żółty i posypać startym serem pecorino.
Danie włożyć do nagrzanego piekarnika i zapiekać około 40 minut.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz