czwartek, 15 maja 2014

І місце / I miejsce

Велком виграном нашого конкурсу є
Оксана Баюс!
Єй стилізацйі то сучасна інтерпретація традіційних елєментів лемківского строю.
***
Zwyciężczynią naszego konkursu jest Oksana Bajus!
 Jej stylizacje to współczesna interpretacja tradycyjnych elementów łemkowskiego stroju.


Гратулюєме!
***
Gratulujemy! 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz