sobota, 10 maja 2014

Найгарщи усміх! / Najładniejszy uśmiech!

Не моглисме ся повстримати пред признаніом Даріі Мєльнік виріжненя за найгарщи усміх!
***
Nie mogłyśmy się powstrzymać, przed przyznaniem Darii Mielnik wyróżnienia za najładniejszy uśmiech! 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz