czwartek, 8 maja 2014

Жінка з клясом! / kobieta z klasą!

Барс нам мило, же нашим конкурсом заінтересувала ся така знаменита особа як Марена Онишканич, звізда ансамблю "Ославяни" з Мокрого.
Здобула спецялне виріжененя

Для жінки з Клясом!

***
Miło nam, że naszym konkursem zainteresowała się taka znamienita postać jak Marzena Onyszkanycz, gwiazda zespołu "Osławiany" z Mokrego. 
Zdobyła wyróżnienie specjalne 

Dla Kobiety z Klasą!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz