czwartek, 12 czerwca 2014

Гори! / Góry!

Кольи в останній вікенд приіхалам з сестром до хиж, крім родичів, дідів і брата чекали на нас кошекльки "Серцю блский Бескид Ниский". 
Чим скоріше вбралисме іх і поїхали за горку, до Кривой. Спокійна і пахуча квітями Крива, то ідеална сценеря на літні спацери, котри все поправляют настрій. 
***
Kiedy w ostatni weekend przyjechałyśmy z siostrą do domu, prócz rodziców, dziadków i brata, czekały na nas koszulki "Sercu bliski Beskid Niski".
Czym prędzej ubrałyśmy je i pojechały za górkę, do Krzywej. Spokojna i pachnąca kwiatami Krzywa, to idealne miejsce na letnie spacery, które zawsze poprawiają nastrój.

Хочете довідати ся більше о Кривій? Полечам зазріти:
***
Chcecie dowiedzieć się więcej o Krzywej? Polecam zajrzeć:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz