środa, 2 października 2013

Осінь / Jesień


Осінь розгостила ся на добре. Што раз частіше буває темно, зимно і мокро... І хоцки часом засвітит сонце так ясно і тепло, же аж душа ся рве на спацер, то векшіст дни хце ся пролежати в теплій постелі...

В таки ліниви осінні дні, найліпше убрати ся вигідні. Мій улюблений зестав то вигідна суконка, долги, тепли шкарпети і книжка до руки :)


                                      
***
Osin rozhostyła sia na dobre. Szto raz czastisze buwaje temno, zymno i mokro... I chocky czasom zaśwityt sonce tak jasno i tepło, że aż dusza sia rwe na spacer, to wekszist dny chocze sia prerleżaty w teplij posteli...

W taky linywy osinni dni, najlipsze ubraty sia wyhidni. Mij ulublenyj zestaw to wyhidna sukonka, dołhy, tepły szkarpety i knyżka do ruky :)

***
Jesień rozgościła się na dobre. Co raz częściej bywa ciemno, zimno i mokro... I chociaż czasem zaświeci słońce tak jasno i ciepło, że aż dusza się rwie na spacer, to jednak większość dni chciałoby się przeleżeć w ciepłej pościeli...

W takie leniwe jesienne dni, najlepiej ubrać się wygodnie. Mój ulubiony zestaw to wygodna sukienka, długie, ciepłe skarpety i książka do ręki :)
1 komentarz: