poniedziałek, 7 października 2013

Масочка з горобини / Maseczka z jarzębiny

Жмень овочів горобини треба зміксувати з половином шклянки йогурту натуралного і вимішати з ложком меду. Наложити на гамцю. По 20 хвилинах змити літніом водом. 
Після кілкох таких забіеґів шкіра буде розяснена, матова і глядка :)

Żmen ołocził horobyny treba zmiksuwaty z polowynom szklanky johurtu naturalnoho i wymiszaty z lozkom medu. Nałożyty na hamciu. Po 20 chwylynach zmyty litniom wodom.
Pisla kilkoch takych zabiegił szkira bude rozjasnena, matowa i hladka :)

Garść owoców jarzębiny zmiksuj z połową szklanki jogurtu naturalnego i wymieszaj na gładką masę z łyżeczką płynnego miodu. Nałóż na twarz. Po 20 minutach zmyj letnią wodą. 
Po kilku takich zabiegach cera się rozjaśni, będzie matowa i gładka :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz