poniedziałek, 21 października 2013

Стара Дорога / Stara Droga


                             

В моім рідним селі є таке місце, котре називают Старом Дорогом. Давніше била то дорога, котра ішла на Мадяри, а тепер провадит головні на виціонг нарціарскі. Протягом року, рух самоходови одбиват ся там лем в зимі, за то в інши пори року, то улюблене місце спацерове не лем мешканців села, але тіж околиці.
***

W moim ridnym seli je take misce, kotre nazywajut Starom Dorohom. Dawnisze była to doroha, kotra iszła na Madjary, a teper prowadyt hołowni na wyciąg narciarski. Pratjahom roku, ruch samochodowy odbywat sja tam lem w zymi, za to w inszy pory roku, to ulublene misce spacerowe ne lem meszkancił seła, ale tiż okolyci.
***

W mojej rodzinnej wsi jest miejsce zwane Starą Drogą. Dawniej była to droga, która wiodła na Węgry,a teraz prowadzi głównie na wyciąg narciarski. W ciągu roku ruch samochodowy odbywa się tam tylko w zimie, za to w inne pory roku, to ulubione miejsce spacerowe nie tylko mieszkańców wsi, ale też okolic.

 

В осени на спацер вартат взяти з собом даку каночку або кошик, бо при Старій Дорозі ростут гриби, черниці і чорний без, з котрого наробилам соків і налівок. Сік з чорного бзу взміцнят одпорніст і помагат лікувати грипу і перестуду ;)
***

W oseny na spacer wartat wziaty z sobom daku konoczku abo koszyk, bo pry Starij Dorozi rostut hryby, czernyci i czornyj bez, z kotroho narobyłam sokił i naliwok. Sik z czornoho bzu wzmicniat odpornist i pomahat likuwaty hrypu i perestudu.
***

Jesienią na spacer warto wziąć ze sobą kaneczkę albo koszyk, bo przy Starej Drodze rosną grzyby, jeżyny i czarny bez, z którego zrobiłam soki i nalewki. Sok z czarnego bzu wzmacnia odporność i pomaga leczyć grypę i przeziębienie.
                              


Перепис на сік з чорного бзу  • Кіло овочів чорного бзу
  • Піл кіло цукру
  • Шклянка води

Вшитки складніки вимішати в горци і варити през 15 хвилин. Потім перецідити през решето і перелати до слоіків (або бутелок), щелні закрутити. Слоіки треба пастеризувати, аж покривки ся "зассають", чилі деси 10-15 хвилин. 
***

Perepys na sik z czornoho bzu

  • Kilo owocził czornoho bzu
  • Pił kilo cukru
  • Szklanka wody
Wszytky składniky wymiszaty w horcy i waryty prez 15 chwylyn. Potim perecidyty prez reszeto i perelaty do słoikił (abo butelok), szczelni zakrutyty. Słoiky treba pasteryzuwaty, aż pokrywky sia "zassajut", czyli desy 10-15 chwylyn.


Przepis na sok z czarnego bzu

  • Kilogram owoców czarnego bzu
  • Pół kilograma cukru
  • Szklanka wody
Wszystkie składniki wymieszać w garnku i gotować przez 15 minut. Potem przecedzić przez sito i przelać do słoików (albo butelek), szczelnie zakręcić. Słoiki należy pasteryzować, aż pokrywki się "zassają", czyli około 10-15 minut.

1 komentarz: