piątek, 11 października 2013

Запєканка з шинком і брокулами/ Zapiekanka z szynką i brokułami

Склад:
250 ґрамів макарону
2 яйця
лижка масла
15 дaґ шинки 
малий брокул 
стертий жовтий сир до посипаня 


Sklad:
250 gramił makaronu
2 jajcia
łyżka masla
15 dag szynky
malyj brokul
stertyj żowtyj syr do posypania

Skład:
250 g makaronu
2 jajka
łyżka masła
15 dag szynki
mały brokuł
starty ser żółty do posypania


1. Вариме макарон і брокул.
2. Утераме масло і жолтка, додаєме сіл і попер, а з білок убияме п'яну. Наступні додаєме покроєну в костку шинку і ціліст мішаме разом з макароном. 
3. Жароодпорне начиня смаруєме маслом і додаєме вшитки складники. На верх даєме дуже сира. 
4. Печеме ок. 35 минут. 

1. Waryme makaron i brokuł.
2. Uterame masło i żołtka, dodajeme sil i poper, a z bilok ubyjame pjanu. Nastupni dodajeme pokrojenu w kostku szynku i cilist miszame razom z makaronom.
3. Żaroodporne naczynia smarujeme maslom i dodajeme wszytky skladnyky. Na werch dodajeme duże syra.
4. Peczeme ok. 35 myniut. 


1. Makaron i brokuł gotujemy. 
2. Masło ucieramy z żółtkami i dodajemy pieprz i sól, a z białek ubijamy pianę. Następnie dodajemy pokrojoną w kostkę szynkę i całość mieszamy razem z makaronem . 
3. Żaroodporne naczynie smarujemy masłem i dodajemy wszystkie składniki. Na wierzch dajemy dużo sera.
4. Pieczemy przez ok. 35 minut. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz