poniedziałek, 11 listopada 2013

Ґаз-дівка czyli kobieta pracująca :)Правдива Лемкиня не боіт ся ниякой роботи!  Все з усміхом на гамбі пакує мериндю в мішки і гнає што сил в ногах на поле...
***
Prawdywa Lemkynia ne boit sia nyjakoj roboty! Wse z usmichom na hambi pakuje meryndju w miszky i hnaje szto sył w nohach na pole...
***

Prawdziwa Łemkynia nie boi się żadnej pracy! Zawsze z uśmiechem na twarzy pakuje jedzenie na drogę i gna co sił w nogach na pole...

     Навіт при тяжкій роботі, товаришит єй добрий гумор і ненаганний стрій!  
***
Nawit pry tjażkij roboti, towaryszyt jej dobryj humor i nenahannyj strij!
***
Nawet w ciężkiej pracy towarzyszy jej dobry humor i nienaganny strój!
Кабат в квіти то класик, котрий справдит ся в кожній ситуаці, так як і вязані черевички. Теплий шведрик в медовим колорі гарні компонує ся з взором на кабаті, а тебетівка на голові хоронит пред вітром і надає цілости незобовязуючий характер.
***
Kabat w kwity to klasyk, kotryj sprawdyt sia w kożnij sytuacji, tak jak i wjazani czerewyczky. Tepłyj szwedryk w medowym kolori harni komponuje sia z wzorom na kabati, a tebetiłka na hołowi choronyt pred witrom i nadaje ciłosty nezobowjazujuczyj charakter.
***
Spódnica w kwiaty to klasyk, który sprawdzi się w każdej sytuacji, tak jak wiązane buty. Ciepły sweterek w miodowym kolorze ładnie komponuje się z wzorem na spódnicy, a chusta na głowie chroni od wiatru i nadaje całości niezobowiązujący charakter. 


Рекламібки надаючи ся до віелокротнохо ужитку, вписуют ся в еко-тренди!
***
Reklamiłky nadajuczy sia do wielokrotnoho użytku, wpysujut sia w eko-trendy!
***
Reklamówki wielokrotnego użytku idealnie wpisują się w eko-trendy!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz