sobota, 9 listopada 2013

Скоре кісто з овочами / Szybkie ciasto z owocami

На кісто потреба: / Na kisto potreba:

 •  25 деко муки / deko muky
 •  15 деко цукру / deko cukru
 •  7 деко масла / deko masła
 •  1 яйце / jajce
 •  шклянка молока / szklanka mołoka
 •  пласка ложка порошку до печиня / plaska łożka proszku do peczynia
 •  цукор ванілйовий / cukor waniliowyj
 •  овочи (я акуратні малам під руком яблка) / owoczy (ja akuratni małam pid rukom jabłka)
 •  платки вівсяни / płatky wiwsiany

***

Na ciasto potrzeba:

 • 25 dag mąki
 • 15 dag cukru
 • 7 dag masła
 • 1 jajko
 • szklanka mleka
 • płaska łyżka proszku do pieczenia
 • cukier waniliowy
 • owoce (ja akurat miałam pad ręką jabłka)
 • płatki owsiane

                           
На початку обераме і кроіме овочи на паски (хибал, же вшмаряте дашто дрібне, як яфири або бакаліі). Рихтуєме тіж бляшку- смаруєме олійом і обмітуєме тертом булком. Наставляме пєкарник на 180 стопни Целцюша, жеби ся нагріл.

Масло кроіме на меньши кавалці, повинно бити мягкє, як є за тверде, можна кус стопити в мікрофалі. Дошмаряме цукор, яйце, половину молока і цукор ванілцовий, вшитко міксуєме.
***

Na poczatku oberame i kroime owoczy na pasky (chybal, że wszmariame daszto dribne, jak jafyry abo bakalii). Rychtujeme tiż blaszku- smarujeme olijom i obmitujeme tertom bułkom. Nastawlame piekarnyk na 180 stopni Celcjusza, żeby sia nahrił.

Masło kroime na menszy kawalci, noowynno byty mjahkie, jak je za twerde, można kus stopyty w mikrofali. Doszmariame cukor, jajce, połowynu mołoka i cukor waniliowyj, wszytko miksujeme.
***

Na początku obieramy i kroimy owoce na paski (chyba, że chcemy wrzucić coś drobnego, jak jagody albo bakalie). Przygotowujemy też blaszkę- smarując olejem i posypując bułką tartą. Nastawiamy piekarnik na 180 st. Celcjusza, żeby się nagrzał.

Masło kroimy na mniejsze kawałki, powinno być miękkie, jeśli jest za twarde, można je troszkę podtopić w mikrofali. Dorzucamy cukier, jajko, połowę szklanki mleka i cukier waniliowy, wszystko miksujemy.
                                
Досипуєме муки вимішаной з порошком до печиня і доліваме решту молока. Зас міксуєме, жеби зробила ся гладка маса. Кісто виліваме на пририхтувану блаху і укладаме на ним овочи. Посипуєме платками вівсянима і вшмаряме до нагрітого пеца. Печеме ок. 30 хвилин.
***

Dosypujeme muky wymiszanoj z poroszkom do peczynia i daliwame resztu mołoka. Zas miksujeme, żeby zrobyła sią hładka masa. Kisto wyliwame na pryrychtuwanu blachu i układame na nym owoczy. Posypujeme płatkamy wiwsianyma i wszmariame do nahritoho peca. Peczeme ok. 30 chwylyn.
***

Dosypujemy mąki wymieszanej z proszkiem do pieczenia i dolewamy resztę mleka. Znów miksujemy, aż ciasto będzie mieć gładką konsystencję. Gotowe ciasto wylewamy na blachę i układamy na nim owoce. Posypujemy płatkami owsianymi i wrzucamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy ok. 30 min. 

           

Смачного! / Smacznoho! / Smacznego!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz