sobota, 30 listopada 2013

Кінец листопада / Koniec listopada

Разом з кінціом листопада пришол кінец теплих дні. Панцерни шведер то абсолутни must have! Не мож ся без ніого обійти коли на поли дує морозом. 
***
Razom z kinciom lystopada pryszo kinec tepłych dni. Pancerny szewder to absolutny must have! Ne moż sia bez nioho obijty koly na poly duje morozom.
*** 
Razem z końcem listopada przyszedł kres cipłych dni. Pancerny sweter to teraz absolutny must have! Nie da się bez niego obejść, gdy na zewnątrz wieje mroźny wiatr.

Порядни, тепли козаки нашлам в певниці, а коли іх вичистилам, бабусіа усвідомили ня же то єй стари, правдиви лемківски скірні... 
***
Porjadny, tepły, kozaky naszam w pewnyci, a koly ich wyczystyłam, babusia uświdomyła nia, że to jej stary, prawdywy lemkiwsky skirni...
***
Porządne, ciepłe kozaki znalazłam w piwnicy, a kiedy je wyczyściłam, babcia powiedziała, że to jej stare buty- prawdziwe łemkowskie skirnie


Шведер- робота Бабусі
Спідниця- дісталам од тети 
Скірні- нашлам в певниці
***
Szweder- robota babusi
Spidnycia- distałam od tety
Skirni- naszłam w pewnyci

***
Sweter- dzieło babci
Spódnica- prezent od cioci
Kozaki- znalezione w piwnicy


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz