piątek, 15 listopada 2013

Дорога / Droga

Екіпа "Мейк Лайф Лемко" власні іхат на Ярмарок до Ґданьска. Знаючи богату гісторю того міста задбалисме о одповідні строі. Передставламе вам колекцию "Осінь Середніовічя"!
***
Ekipa "Make Life Lemko" właśni ichat na Jarmarok do Gdańska. Znajuczy bohatu historju toho mista zadbalysme o odpowidni stroi. Peredstawlame wam kolekcyju "Osin Seredniowiczja"!
***
Ekipa "Make Life Lemko" właśnie jest w drodze na Ukraiński Jarmark Młodzieżowy do Gdańska. Znając bogatą historię tego miasta, zadbałyśmy o odpowiednie stroje. Przedstawiamy kolekcję "Jesień Średniowiecza"!


З рідной Лемковини далека дорога над Велку Воду, за то не марнуєме часу і гладаме інспіраций на нови стилізацйі.
***
Z ridnoj Lemkowyny daleka doroha nad Welku Wodu, za to ne marnujeme czasu i hladame inspiracyj na nowy stylizacji.
***
Z rodzinnej Łemkowszczyzny daleka droga nad morze, dlatego nie marnujemy czasu i szukamy inspiracji na nowe stylizacje.

А як дакотру з нас змучит дорога, то все може ся сховати в спалний міх по бандурах!
***
A jak dakotru z nas zmuczyt doroha, to wse może sia schowaty w spalnyj mich po bandurach!
***
Gdy którąś z nas zmęczy droga, zawsze może się schować w śpiwór z worka na ziemniaki!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz