Przejdź do głównej zawartości

Ретро Дух / Retro Duch


Цікависте, як творчо можна використати традіційне ремесло?
Познайте Лідку Болдись, котра творит вишивану біжутерію і акцесорія. 
Кед хочете познати єй кус ліпше, прочитайте нашу розмову ;)

Jesteście ciekawi, jak twórczo można wykorzystać tradycyjne rzemiosło?
Poznajcie Lidkę Bołdyś, która tworzy wyszywaną biżuterię i akcesoria. Jeśli chcecie poznać ją lepiej, przeczytajcie naszą rozmowę ;)

Лідка Болдись- Ждиня
Лідка підчас тогорічной Ватри в Ждині
Lidka podczas tegorocznej Watry w Zdyni

Одкал взяла ся думка на робління вишиваной біжутерії і акцесорів? 
Зачалам од вишивання векших річи, барже традіційних, як пошевки на подушки ци льняни воречки. З натури єм практична і зачалам ся застанавляти, як застосувати вишивку до річи, кори не лем лежат і гарді виглядают, але тіж уживат ся іх на штоден. І так появила ся думка о біжутерїі, а пізніше іщи думки о різних акцесоріях.

Хто тя навчил вишивати і шиделкувати? Чи в твоїй родині веце осіб продовжат тоту традицію? 
Вишивати навчила ня Тета. То така творча душа, котра все штоси мат на варштаті- то дроти, то шиделко, то вишиє або намалює… Вказала мі як ся за тото забрати.
Зачало ся од гафту плаского. Барс подабат мі ся гафт кашубскій і власні тото зачалам вишивати на початку. Пізніше был хафт овійковий- того навчилам ся з книжки і інтернету. Кєд почалам робити біжутерію, то навчилам ся хафту крестикового і го удосконалялам, так жеби на біжутерїі гарді виглядал. Шиделковати не потрафлю, а річи на моєй стороні, котри сут зроблени на дротах або шиделку зробила власні Тета. В родині то лем ми дві такі занятя маме.


Одкал береш взори на Свої вироби? Видумуєш іх сама, інспіруєш ся старима строями? Чи з книжки або інтернету? 
Взори сут з різних джерел. Некотри видумую сама нп. на квітови медальйони. Переважні потрібую барс малих взорів, также некотри сут маленьком частином якисого векшого, котри найду в інтернеті. Дуже взорів крестикових то мотиви з вишиванок. Сторони українськи і російськи сут скарбницьом таких взорів. Часом тіж вищивам што мі приде до голови

Яки маш пляни на пришліст? Чи трактуєш тоту творчіст барже як гобби чи як полновимірову працю? 
Помислів мам дуже, также на певно буду ся далше тим займувала. Трактую то як хобби, котре приносит тіж кус фінансових користи Што правда посвячам тому остатньо дуже часу, впроваджам нови річи і розвиям тото, але не пляную займувати ся вишиванньом на цілий етат. Не хцу, жеби то стало ся моім обовязком, лем жеби било приємностьом. Як зачалабим вишивати лем жеби заробити, то не былоби уж часу на длубаня при медальіоні през піл дня

Якбис описала себе в трьох зданях? 
Річи, котрима ся отачам, мусят быти функціонални і пракитчни. Длятого старам ся жеби біжутерія і акцесорія котри роблю, тіж таки были. Жеби не были то річи котри стоят за шибом і уживат ся іх од свята, але жеби мали застосування в штоденним жытю. Поза хафтом то єстем манячком кримінальних серялів, книжок і ходжиння по горах. 

Што для Тебе значит бытя Лемкиньом? 
Яко умисл стислий не потрафлю одповідати на таки зьвідання, але спрібую. Быти Лемкиньом то для мене передовшитким бісідувати по нашому, сьпівати лемківски сьпіванки. Лемкиня то дівчина зарадна і маюча своє зданя.


Skąd wziął się pomysł na tworzenie wyszywanej biżuterii?
Zaczynałam od większych rzeczy, bardziej tradycyjnych, jak poszewki na poduszki, czy lniane woreczki. Z natury jestem praktyczna, więc zaczęłam się zastanawiać jak zastosować haft do rzeczy, które nie tylko leżą i ładnie wyglądają, ale też używa się ich na codzień. I tak pojawiła się myśl o biżuterii, a później też o pozostałych akcesoriach.

Kto nauczył Cię wyszywać i szydełkować? Czy w Twojej rodzinie więcej osób kultywuje tą tradycję?
Wyszywać nauczyła mnie Ciocia. To taka twórcza dusza, która zawsze ma coś na warsztacie-albo druty, albo szydełko, tu coś wyszyje, tam namaluje... To ona pokazała mi jak się do tego zabrać.
Zaczęło się od haftu płaskiego. Bardzo spodobał mi się haft kaszubski i właśnie od niego zaczęłam swoje wyszywanie. Później był haft owijkowy- tego nauczyłam się z książek oraz internetu. Kiedy zaczęłam robić biżuterię, to nauczyłam się haftu krzyżykowego i go udoskonalałam, tak żeby jak najlepiej się prezentował. Szydełkować nie potrafię, a rzeczy na mojej stronie, które są zrobione na szydełku lub drutach, zrobiła właśnie Ciocia. W rodzinie tylko my dwie mamy takie hobby.

Skąd bierzesz wzory na swoje wyroby? Wymyślasz je sama, inspirujesz się starymi strojami? Czy z książek lub internetu?
Wzory są z różnych źródeł. Niektóre wymyślam sama, np. na kwiatowe medaliony. Przeważnie potrzebuję bardzo małych elementów, więc niektóre są małym wycinkiem jakiegoś większego wzoru, który znajdę w internecie. Wiele wzorów haftu krzyżykowego to motywy z wyszywanych koszul. Ukraińskie i rosyjskie strony internetowe są skarbnicą tych motywów. Czasem też wyszywam to, co mi akurat przyjdzie do głowy :)

Jakie masz plany na przyszłość? Czy traktujesz swoją twórczość bardziej jak hobby czy jak pełnowymiarową pracę?
Pomysłów mam wiele, także na pewno będę dalej się tym zajmować. Traktuję to jako hobby, które przynosi też trochę finansowych korzyści ;) Co prawda, poświęcam wyszywaniu ostatnio bardzo dużo czasu, wprowadzam nowości i rozwijam się, ale nie planuję zajmować się haftowaniem na cały etat. Gdybym zaczęła wyszywać tylko w celach zarobkowych, to nie miałabym czasu na dłubanie przy jednym medalionie pół dnia ;)

Jakbyś opisała siebie w trzech zdaniach?
Rzeczy którymi się otaczam muszą być funkcjonalne i praktyczne. Dlatego staram się żeby biżuteria i akcesoria, które tworzę, też takie były. Nie chcę, żeby były to rzeczy, które stoją za szybką i używa się ich od święta, ale żeby miały zastosowanie w codziennym życiu. Poza haftem to jestem maniaczką seriali i książek kryminalnych, a także chodzenia po górach.

Co dla Ciebie znaczy bycie Łemkynią?
Jako umysł ścisły nie potrafię odpowiedzieć na takie pytanie, ale spróbuję. Być Łemkynią, to dla mnie przede wszystkim, rozmawiać po naszemu, śpiewać łemkowskie piosenki. Łemkynia to dziewczyna zaradna i mająca swoje zdanie.


Праці Лідки можете купити хел: KLIK!
Не забудте єй тіж лишии ляйка на фейсбуці i інстаграмі

Prace Lidki możecie kupić tutaj: KLIK!
Nie zapomnijcie też zostawić jej lajka na facebooku i instagramie

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Вбрана в родинни гісторії / Ubrana w rodzinne historie

Останніо роблю ся барс сентиментальна. Не знам ци то квестія тяжових гормонів, ци уж звичайні ся старію... Все як верталам домів то робилам реманент во вшитких шафах і скринях, глядаючи цікавих перелок серед старих родинних лахів. Мої мама і баба все одкладали своі улюблени строї, котри юж вишли в моди (або з іх розміру ) з надійом же даколи ся іщи придаджут. І ту власні появлям ся я- як Індіана Джонс серед домашніх пелен... витігам тоти стари скарби на світло денне і даю ім друге життя в своєй гардеробі. Так власні было з чорно-білим шведриком котри мам на знимці. То памятка по моєй покійной бабусі Парасці, котра часто в ним ходила. Все як го вберам чую, якби гріл ня не сам шведер, але тепло бабиних рамен. Кольчики котри до нього вбралам то подарок од другой бабусі- Олени. Баба обійшли в них десятки Маланок, весіль і інших імпрез, за кожним разом виглядаючи як звізда  Думам же про родинни скарби яки ношу на штоден, буду мусіла зробити цілий цикль постів   Тим більше, же моя кольекція

Час на квіти / czas na kwiaty

Іде весна! Заним поля і луки заповнят ся квітями, можеме іх впровадити до своіх хиж в паперовой версйі.  *** Idzie wiosna! Zanim pola i łąki zapełnią się kwiatami, możemy wprowadzić je do swoich domów  w papierowej wersji! Робліня квітів з паперя то добра думка на релякс, або занятя для цілой родини в вікенд. *** Robienie kwiatów z papieru to dobry pomysł na relaks, albo spędzenie czasu z rodziną w weekend. Як використати таки квіти? Можна уложити з них традіційни вукєти, створити висячи гірлянди або причепити до стіни! *** Jak wykorzystać takie kwiaty? Można z nich ułożyć tradycyjne bukiety, utworzyć wiszące girlandy albo przymocować do ściany! Веце інспірацйі можете глядати на сторонах: *** Więcej inspiracji możecie znaleźć na stronach: Lia Griffith wonderful DIY ash and crafts